10 vecí, ktorým Mária povedala nie

0
1574

„Slnečné dni by neboli také krásne, keby sme nemali aj tie oblačné,“ hovorievala moja mama. Je to pravda. Keď musíme zatínať zuby, aby sme sa prebojovali cez studený vietor, až vtedy vieme naozaj oceniť teplý deň.

Niečo podobné môžeme aplikovať aj na náš vzťah s Máriou. Aby sme si lepšie uvedomili hodnotu jej „áno“, zamyslime sa nad jej „nie“.

Tu je 10 príkladov:

  1. Povedala nie každej výhovorke alebo podmienke, ktorú mohla predložiť pred Boha a Jeho vôľu. Ako Božia Matka však nežiadala nič, ani sa nevyhovárala. Jednoducho súhlasila.
  2. Povedala nie márnosti. Pre mnohé ženy v jej časoch by príležitosť byť matkou Mesiáša bolo splneným snom. Po tom, ako bola vyvolená Mária, nestratila hlavu a nezačala sa povyšovať nad ostatných. Považovala sa za jednoduchú služobnicu Pána.
  3. Povedala nie ohováraniu. Nikdy nevychrlila do sveta správy o svojom poslaní a poslaní svojho dieťaťa. Dokonca to nepovedala ani Jozefovi… ani keď išlo o jej ochranu.
  4. Povedala nie svojmu egocentrizmu. Keď od nej odišiel Gabriel, nezačala sa rozmaznávať a oddychovať. Naopak, keď jej anjel povedal o Alžbete, okamžite sa dala do pohybu, rozmýšľajúc o iných napriek svojmu vlastnému stavu.
  5. Povedala nie špeciálnemu zaobchádzaniu. Keď počula o sčítaní ľudu, mohla požiadať Boha o nejaký anjelský zásah. A potom znova, keď museli utiecť do Egypta. A opäť vtedy, keď sa Ježiš stratil v chráme. Ale ona nikdy neočakávala od Boha, že jej pošle na pomoc anjelov alebo nejaké špeciálne milosti.
  6. Povedala nie lipnutí na „čo ak“. Keď mala porodiť v situácii veľmi odlišnej od toho, ako si ju s Jozefom predstavovali, nestrácala svoj čas rozmýšľaním o tom, „čo by bolo keby“. Prispôsobila sa tomu, čo jej Boh dal, a prežila to najlepšie, ako vedela.
  7. Povedala nie životu v bubline. Mohla sa uzavrieť do svojho malého sveta s Jozefom a Božím Synom a vychutnávať si radosti života v ich spoločnosti. Namiesto toho dala od začiatku svoje Dieťa iným ‒ pastierom, mudrcom z východu a neskôr celému svetu.
  8. Povedala nie pokušeniu odmietnuť Boží plán. Mária zjavila sv. Terézii, že keď jej Simon povedal o meči, ktorý prenikne jej srdce, mala víziu Kristovho umučenia. Videla kríž, ktorý čakal na Ježiša. Mohla vtedy začať prosiť Boha, aby zmenil svoj plán, ale namiesto toho ho prijala. Prijala ho do takej miery, že v Káne sa stala iniciátorkou Ježišovej verejnej služby.
  9. Povedala nie odmietnutiu, ktoré musela pocítiť, keď sme jej boli daní do opatery ako deti. Jej Syn ju z kríža zveril svojmu milovanému učeníkovi, a tým ju spravil matkou nás všetkých. Aké ťažké muselo byť prijať toto materstvo ‒ stať sa matkou všetkých nás, ktorých hriechy spôsobili smrť jej Milovaného. Ale ona opäť povedala áno, bez váhania alebo náznaku odporu.
  10. Povedala ‒ a stále hovorí ‒ nie akémukoľvek úpadku jej lásky voči nám a jej orodovaniu za nás. Mária neprechovávala nevôľu voči učeníkom, ktorí opustili Ježiša na kríži. Po Nanebovstúpení sa horlivo venovala modlitbe s nimi ako i za nich. Musela byť veľmi radostná, keď ich videla plných Ducha Svätého, odchádzajúc do sveta kázať, ako im to prikázal Ježiš. Keď bola vzatá do neba, pokračovala vo svojej role matky. Zaujímajú ju naše potreby a ťažkosti a svoj čas vo večnosti venuje modlitbe za nás. Prebýva v nebeskom kráľovstve, vnímavá voči tomu pozemskému, na veky vekov, tá najlepšia Matka.

Prosme ju, aby nám pomáhala napodobňovať ju v týchto prípadoch, keď povedala „nie“ a pridajme k tomu tri „nikdy“: Predsavzajme si nikdy na ňu nezabúdať, nikdy ju neprestať milovať a nikdy sa k nej neprestať utiekať s našimi potrebami.

Pamätaj, ó najláskavejšia Panna Mária, že nik, kto sa kedy utiekal pod tvoju ochranu, prosil o tvoju pomoc, alebo potreboval tvoj príhovor, neostal bez pomoci.

 

10 Things the Virgin Mary said “no” to

Preklad: Lucia Hrabovcová

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno