Vykúpenie srdca – keď je erotické aj etickým. Katechézy svätého Jána Pavla II. o manželskej láske

0
791

Keď muž hľadí na svoju ženu, v jej krásnom tele vidí milovanú osobu a nielen možný sexuálny pôžitok, či uspokojenie potreby blízkosti. Vidí „Teba“, spoločníčku života. Podobne možno povedať o žene k mužovi. Pre človeka s čistým srdcom telo umožňuje vidieť druhú osobu v celej jej hĺbke. Túto schopnosť tela byť znamením osoby, nazývame sviatostným významom tela. Ján Pavol II. sa rázne dištancuje od toho, aby telo pokladal za zlé. Zlom nie je ani túžba po tele, po dotyku či po sexuálnom styku ako taká. Veď ľudské telo je sväté, je telom Božieho syna či dcéry.

Pokrivení žiadostivosťou

Problémom je, ako nás na to upozorňuje Ježiš v reči na hore, žiadostivé srdce. Žiadostivosť spôsobuje, že krásne telo či srdce sa pre nás môže stať predmetom uspokojenia a nevidíme v ňom viac osobu: „Teba“. Tiež spôsobuje, že sa do vzťahu vkradne štrbina egoizmu a láska prechádza skúškou. Stojí ťa – milovať manželského partnera pre to, kým je. Žiadostivosť prináša stud (ktorý je inak medzi manželmi vďaka láske absorbovaný láskou a prejavuje sa iba keď sa do vzťahu votrie žiadostivosť): máme strach, že sexuálne hodnoty nášho tela (krása, pohlavné orgány atď.) budú zneužité. Prejavom žiadostivosti môže byť aj strach, že naša plodnosť bude prekážkou šťastia.

Zo skúsenosti vieme, že hriech nie je len teóriou. Zakúšame následky, ktoré má pre manželskú lásku: odtrhutie sa od prameňa lásky v Bohu aj od zvyšku sveta; logika darovania je nahradená logikou panovania; láska sa stane ospravedlnením pre všetko. Človek žiadostivosti je ovládaný svojimi túžbami, namiesto toho, aby ich ovládal. Prekvapujúco je aj v manželstve možné cudzoložiť v srdci. To sa deje vtedy, ak je manželský partner redukovaný na predmet uspokojenia.

Erotické aj etické

So žiadostivosťou si netreba mýliť erotickú príťažlivosť. Erotická láska je povolaná byť naplno začlenená do manželskej lásky. Láska má však svoju logiku. Je hodným ľudského srdca, aby to, čo je erotické, bolo zároveň etickým. Ak sa sexuality týkajú morálne normy, je to preto, že sa dotýka samej podstaty človeka. Veď v hre je hodnota a šťastie partnerov aj ich detí.

Čistota v manželstve

To nás privádza k cnosti manželskej čistoty, ktorá je Kristovým darom pre manželov. Víťazí nad rozdelenosťou srdca tým, že zjednocuje rozličné dimenzie lásky (telo, túžby, hodnoty, city, povinnosti), ktoré často stoja v protiklade. Formuje našu citovosť a túžby tak, aby boli schopné vyjadriť lásku. Nie je ochudobnením citových prejavov, naopak, obohacuje ich v celej ich bohatej škále. Prináša odvahu darovať sa, inteligenciu v tom, ako milovať, úctu k partnerovi a schopnosť urobiť ho šťastným. Pomáha zrelšiemu vzťahu, vyviera z nej krása, srdečnosť a dôvera. S čistotou sa spája sebaovládanie a cnosť zdržanlivosti, ktorá pomáha riadiť naše vzrušenia a emócie tak, aby sme sa mohli slobodne darovať.

Boží plán s láskou je silnejší ako žiadostivosť a hriech. Prvotná sila tajomstva stvorenia sa pre každého z nás stáva silou tajomstva vykúpenia. Kristus je realista: vie, že potrebujeme jednoznačnosť prikázaní aj nežnosť milosrdenstva, ktorá dovoľuje nanovo začínať. Videli sme počiatočný plán s láskou, zranenú realitu ľudského srdca a odpoveď Krista na ňu. V nasledujúcom článku sa pozrieme na budúcnosť, ku ktorej smeruje ľudské telo.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com