Povzbudenie pre tých, ktorí túžia po dieťatku: Sv. Joachim a Anna

0
90

Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, „kríž“ neplodnosti bolí rovnako ako bolel ľudí v minulosti. Vo veľkej rodine Cirkvi sa nájdu viaceré (sväté) manželstvá, ktoré boli neplodné. Boh ich požehnal a vďaka ich trpezlivosti a dôvere daroval cez nich svetu veľkých ľudí, ktorí zmenili dejiny. Ich životy môžu byť pre nás inšpiráciou a nádejou. Jedným z manželských párov, ktorý niesol kríž neplodnosti, je sv. Joachim a sv. Anna, ktorých považujeme za rodičov Panny Márie (starých rodičov Pána Ježiša).

Život

Zmienka o nich je v apokryfnom evanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Meno Joachim v preklade znamená „príprava na Pána“ a meno Anna „milostivá, láskavá“. Už len význam ich mien dáva nádej.

Podľa sv. Jakuba boli manželia Joachim a Anna bohatými pastiermi, ktorí boli zároveň veľmi nábožní a dobrí. Zisk zo svojich majetkov rozdeľovali na tri časti: jednu časť dávali jeruzalemskému chrámu, druhú chudobným a tretiu používali pre vlastné potreby. Doľahla na nich bolestná skúška neplodnosti. Boli manželmi veľa rokov, no nemali dieťa. V židovstve považovali neplodnosť za hanbu a Boží trest. Joachim a Anna niesli tento „kríž“ hrdinsky. Konali veľa dobrých skutkov, modlili sa, žili spravodlivo, bojovali s bolesťou a urážkami od ľudí. Hľadali Božiu vôľu a tešili sa, že patria do Dávidovho rodu, z ktorého sa mal narodiť Mesiáš.

Raz Joachim prinášal v jeruzalemskom chráme obetu, no kňaz ju odmietol prijať pre jeho nehodnosť, keďže s Annou nemal potomstvo. Ponížený Joachim odišiel do hôr do samoty, kde sa štyridsať dní modlil a postil, aby sa Boh nad ním zmiloval. Rovnako aj Anna prosila Boha o zmilovanie. Po štyridsiatich dňoch sa Anne zjavil anjel a oznámil jej, že Boh vyslyšal jej modlitby. V tom istom čase sa Pánov anjel zjavil aj Joachimovi a vyzval ho, aby sa vrátil domov, pretože jeho žena „počala“. Na znak vďaky Joachim priniesol v chráme obetu a dostal znamenie, že jeho obetu Boh prijal. Napriek ich vyššiemu veku sa im narodila dcéra, ktorej dali meno Mária, hebrejsky Miriam, v slovenskom preklade „milovaná Bohom“. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Bohu v chráme. Práve ich dcéru si Boh neskôr vyvolil, aby sa stala matkou Mesiáša. Boh premenil bolesť na radosť; videl hlbšie do budúcnosti, ako my – ľudia.

Úcta

Liturgický sviatok týchto svätých manželov Cirkev slávi 26. júla. V katolíckej Cirkvi je úcta k sv. Anne veľmi rozšírená. Stala sa napríklad patrónkou matiek, manželstiev, orodovníčkou za požehnanie dieťaťa, šťastný pôrod a iné. Sv. Joachim je patrónom manželských párov, obchodníkov s plátnom a tesárov.

Známa bazilika zasvätená sv. Anne sa nachádza v blízkosti mesta Québec v Kanade (Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré). V bazilike je zázračná socha sv. Anny. Veľa ľudí na tomto mieste zažilo uzdravenie. Kanada je pre nás síce geograficky veľmi vzdialená; existuje však možnosť poslať svoju prosbu/úmysel k sv. Anne cez tento odkaz: http://www.sanctuairesainteanne.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=6&Itemid=318&lang=en.

ZDIELAŤ
Predchádzajúci článokBulletin pre deti – 1. adventná nedeľa
Nasledujúci článok5 kníh, ktorými zabodujete u mužov
Júlia Kavcová
Júlia Kavcová je vydatá mladá žena a s rodinou žije v Bratislave. Po niekoľkých rokoch túžby po dieťati im Pán jedno požehnal. Otázka neplodnosti je málo frekventovaná téma vzhľadom na to, koľko manželských párov ňou trpí. Svojimi príspevkami chce ľuďom, ktorí prežívajú podobnú situáciu, ako prežívala jej rodina, vliať nádej a inšpirovať ich.