Recenzia: Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov

0
39

 

Manželské páry, ktoré túžia po deťoch, no zatiaľ nimi obdarované neboli, prežívajú špecifický druh kríža. Trpia pri pohľade na malé deti i matky v očakávaní narodenia dieťaťa. Trpia v atmosfére antikoncepčnej mentality, ktorá deti odmieta. Trpia, lebo veľmi rýchlo zisťujú, ako veľmi je medicína v tejto oblasti spojená s biznisom. Trpia, lebo neraz nevedia dostatočne sformulovať svoje morálne výhrady k technikám asistovanej reprodukcie. Trpia, lebo ani v prostredí veriacich – tak kňazov, ako ani laikov – nenachádzajú vždy dosť pochopenia a empatie. Často dostávajú rýchle rady a priveľmi zjednodušené odporúčania. A neraz trpia i vo vzťahu k Bohu – veď výraz „žena v požehnanom stave“ im stále pripomína, akoby sa práve im Božieho požehnania nedostávalo… Som veľmi rád, že na slovenský trh prichádza kniha, ktorá jedinečným a originálnym spôsobom kombinuje pohľad na utrpenie bezdetných párov cez množstvo osobných príbehov a svedectiev, ponúka orientáciu v medicínskej oblasti, rozlišuje medzi skutočnou liečbou neplodnosti a postupmi, ktoré sú morálne problematické, verne podáva náuku Katolíckej cirkvi, pomáha neplodným párom prijať ich situáciu, povzbudzuje k viere a dôvere v Boha, no pritom nedáva falošné nádeje. Najväčším prínosom tejto knihy je spôsob, akým jemne, trpezlivo, krok za krokom umožňuje bezdetným manželom objaviť nový duchovný rozmer ich manželstva – tak v ich vzájomnom vzťahu, ako i vo vzťahu k Bohu – a citlivo otvára ich manželstvo pre službu a mení ich spoločný kríž na nástroj posväcovania seba i druhých. Veľmi si želám, aby sa tento sprievodca neplodnosťou čím skôr objavil po boku manželov, ktorí hľadajú povzbudenie a orientáciu, a aby po ňom siahli aj kňazi, ktorí sú svedkami utrpenia bezdetných manželov, lektorské manželské páry, ktoré pomáhajú v príprave na manželstvo, i všetci tí, ktorí hľadajú vhodné slová pre manželov veľmi túžiacich po deťoch.

ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ

 

Možnosť kúpiť TU.

aabe84e1785239cb44b13fadf99cad06

Zanechať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here