Desatoro rodiča: 8. Neuprednostňuj žiadne zo svojich detí!

0
376

Určitá miera rivality a hádok medzi súrodencami je niečo prirodzené a nevyhnutné. Avšak úloha rodičov je zabrániť tomu, aby tieto spory a rivalita presiahli určité bezpečné hranice a spôsobili trvalé poškodenie vzťahov medzi deťmi. Žiaľ, niekedy sa stane, že konflikty medzi súrodencami pretrvávajú doslova do konca ich života.

 

Spory, hádky, a dokonca bitky medzi súrodencami sú často skutočným utrpením pre rodičov a niekedy môžu otráviť celkovú atmosféru v domácnosti. Dá sa im však vyhnúť? Je vôbec možné, aby súrodenci boli vždy na seba dobrí a nesúperili medzi sebou? Zdá sa, že určitá miera rivality a hádok medzi súrodencami je niečo prirodzené a nevyhnutné. Avšak úloha rodičov je zabrániť tomu, aby tieto spory a rivalita presiahli určité bezpečné hranice a spôsobili trvalé poškodenie vzťahov medzi deťmi. Žiaľ, niekedy sa stane, že konflikty medzi súrodencami pretrvávajú doslova až dokonca ich života.

Pocity žiarlivosti a rivality nie sú problémom – práve naopak – sú prirodzené a majú kľúčový význam pre rozvoj človeka. Rivalita medzi súrodencami je známa ako je ľudstvo staré – veľa príbehov s tým spojených môžeme nájsť rovnako ako v Biblii, tak aj v rozprávkach alebo starých povestiach. Začína to často ešte pred narodením druhého dieťaťa a v istom zmysle nikdy neprestane. Takmer každé dieťa podozrieva svojich rodičov, že milujú viac jeho súrodencov. Hlavným dôvodom tejto rivality je boj o určité zdieľané a obmedzené zdroje rodičov, ako je čas, ich pozornosť a rôzne materiálne dobrá.

Keď rivalitu spôsobia rodičia

Okrem toho na rivalitu vplývajú aj ďalšie faktory, ako je pohlavie detí, ich meniace sa potreby, ich individuálne charaktery, choroby, alebo dokonca dočasné okolnosti ako sú nuda, únava, hlad, atď. To všetko spôsobuje, že rodičia sa v tejto situácii často cítia zmätení a nevedia ako sa vysporiadať s týmto problémom. V takých chvíľach je dobré, keď si spomenieme na kladné stránky rivality ako je rozvoj sociálnych rolí a utváranie vlastnej identity (cez podobnosti a rozdiely voči súrodencom), alebo tiež učenie sa riešiť konflikty.

Bez ohľadu na skutočnosť, že tento druh rivality je prirodzený, môžu sa rodičia dopustiť v tejto oblasti niektorých vážnych chýb, ktoré môžu spôsobiť, že sa stanú problémom na dlhé roky. Prvá chyba je, ak rodičia zanedbajú vhodnú prípravu starších súrodencov na príchod nového člena rodiny a ich koncentrácia sa vo veľkej miere obráti na najmladšie dieťa. To je okamih, kedy sa rodia najsilnejšie pocity žiarlivosti, ktoré sú neskôr veľmi ťažko liečiteľné.

 

Uprednostňovanie spôsobuje zranenia

Druhá chyba – ešte horšia – je uprednostňovanie jedného dieťaťa. Takéto nespravodlivé zaobchádzanie môže mať rôzne príčiny – povaha dieťaťa, podobnosť s jedným z rodičov alebo s niekým zo širšej rodiny, syndróm „oteckove dievčatko“ alebo „mamičkin synáčik“ atď. Často rodičia ani sami nevnímajú, že sa k jednému z detí správajú nespravodlivo. Toto je však situácia, ktorá spôsobuje najväčšie zranenia dieťaťa, najväčšiu ľútosť, ktorá nie je namierená proti rodičom, ale proti tomu súrodencovi, ktorý – podľa nich – bol zvýhodňovaný. Stáva sa, že to môže byť dôvodom výčitiek aj po mnohých rokoch života.

Nebojte sa rivality medzi vašimi deťmi – je to niečo prirodzené a potrebné pre ich rozvoj. Musíme si však dávať pozor, aby sme nedávali zámienku na žiarlivosť po príchode ďalšieho dieťaťa, alebo tým, že zvýhodňujeme niektoré z detí.

 

http://www.silnarodzina.pl/, preložil A. Burianek

Zdroj fotografie: www.pixabay.com

 

Predchádzajúci článokBulletin pre deti – 20. nedeľa
Nasledujúci článokBulletin pre deti – 21. nedeľa
Avatar
Janusz Wardak je riaditeľom prestížnej chlapčenskej školy Sternik v Poľsku. Je autorom množstva prednášok a workshopov zameraných na výchovu a manželské vzťahy. V Poľsku aktívne publikuje v periodikách zameraných na výchovu detí, lásku, manželstvo a rodinný život. Podieľa sa na organizácii rodinných konferencií, ktoré sú v Poľsku veľmi populárne. Spolu s manželkou Annou sú 16 rokov manželmi a rodičmi siedmych detí. Patria k spoluzakladateľom Akademie familijnej, ktorá si svojími kurzami zameranými na výchovu a manželské vzťahy získala v Poľsku veľkú obľubu.