Warning: include(1): failed to open stream: No such file or directory in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88

Warning: include(): Failed opening '1' for inclusion (include_path='.:/opt/local/lib/php') in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88
Centrá pre rodinu - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolom
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533

logoFG
Poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom, rodinám i jednotlivcom.

Viac na www.familygarden.sk

logo_CPPR

Pomáhame rodinám riešiť a zvládať náročné životné situácie. Podporujeme rodiny, aby tvorili láskavý a bezpečný domov pre svoje deti a podporujeme prirodzenú rodinu a jej postavenie v spoločnosti.

Cieľom Centra pomoci pre rodinu je:
1. Poskytovať poradenstvo pre rodiny.
2. Iniciovať, podporovať a koordinovať prorodinné aktivity.
3. Podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny.
4. Podporovať dobrovoľníctvo a vzbudzovať záujem o druhých.
5. Napomáhať rodinám a mládeži zmysluplne tráviť voľný čas.
6. Propagovať prirodzený spôsob odovzdávania života a čistoty.
7. Podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí a výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cppr.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cenap.cz

NAŠÍM POSLANÍM JE PODPORA RODINY. CHCEME INŠPIROVAŤ, POMÁHAŤ SKVALITŇOVAŤ VZŤAHY V RODINÁCH A PODÁVAŤ POMOCNÚ RUKU TÝM, KTORÍ SA OCITLI V ZLOŽITEJ SITUÁCII.
 
Prostredníctvom aktivít napomáhame zdravému fungovaniu tradičnej rodiny.
Podporujeme rozvíjanie činnosti v charitatívnej a dobrovoľníckej oblasti, využívaní voľného času a taktiež vedieme ľudí, aby boli prínosom pre spoločnosť.
 
Pravidelné mesačné aktivity:
Prednáška s témami pre manželov, rodičov – 3. pondelok v mesiaci
Tvorivé dielne 
Stretnutie svojpomocných skupín – Anonymní alkoholici, Anonymní sexholici, Svojpomocná skupina rozvedených, Svojpomocná skupina ľudí s emočnými problémami
Diskusné večery s rektorom piaristického kostola – p. Franekom
Príprava snúbencov – snúbenecké náuky
Manželské stretká
Modlitby matiek a modlitby otcov
PRE rodinu – pomoc rodinám v núdzi
 
Okrem pravidelných aktivít organizujeme:
Kurz prípravy na manželstvo
Kurz Manželské večery
Kurz PPR
Kurz efektívneho rodičovstva
Zážitkový kurz Otec a syn, Otec a dcéra
Advetné v CPR – tvorivé dielničky
Národný týždeň manželstva v Trenčíne
Deň rodiny v Trenčíne
Noc literatúry
Noc modlitieb za deti
Korčuľovanie rodín
Rodinné výlety
Deň dobrovoľníkov
Kresťanský koučing
Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.cprtrencin.sk/