Warning: include(1): failed to open stream: No such file or directory in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88

Warning: include(): Failed opening '1' for inclusion (include_path='.:/opt/local/lib/php') in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88
Otcovstvo Archives - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolom
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533

Otcovstvo

Čím viac, tým ste blaženejší

Otcovia, radujte sa z detí. Ploďte ich mnoho. Milujte ich, venujte im čas a pozornosť...

O suchých nohaviciach a iných úlohách

Pred dvomi rokmi som po prvýkrát začul dnes už známe slová piesne Otec od partie Korben Dallas: „Chcel by som byt lepší otec,/ skorej chodiť, viac ťa obliecť/ do suchých nohavíc...” Skladba sa stala pre mňa objavom a neprestával som si ju púšťať stále znova.

Spravodlivé otcovstvo Jóba: Tri ponaučenia od starozákonného trpiaceho svätca

Keď premýšľame nad Jóbom, myslíme na utrpenie. A skutočne – Jób trpel oveľa viac, ako si ktokoľvek z nás vie predstaviť. Aj keď bol úplne bez viny, znášal intenzívnu fyzickú bolesť, nedostatok spánku, hlad, stratu svojho ohromného majetku, úmrtia jeho detí a urážky a kritiku od jeho manželky a od jeho nespoľahlivých priateľov.

Otcovstvo – čas byť spolu

S našim synom Tobiášom máme množstvo každodenných chvíľ, pri ktorých spolu výskame a jašíme sa, ale aj pri ktorých sa mračíme a naťahujeme. Nebolo by to, keby sme neboli spolu v spoločnej činnosti. Nie je len jeho činnosť, na ktorú sa pozerám alebo moja činnosť, ktorú on pasívne sleduje. Robíme to spolu, obidvaja sme potrební, bez jedného z nás by nemala daná činnosť žiaden zmysel.

Ivan Wallenfels o projekte OTCaSY: Stačí len chcieť

Viacerí chlapi z rôznych kútov Slovenska sa obracajú na nás v OTCaSY s otázkou, či podobná partia ako je tá naša funguje aj v ich okolí. Ak zistíme, že nie, odpoveď je jednoduchá: „Nevieme o takej partii, ale skúste si ju vytvoriť vy sami.“

Drakobijec – moja cesta… ako naučiť deti bojovať!

Už od prvých stránok sa čitateľovi nastoľujú otázky, ktoré si kladie spolu s Artúrom, chlapcom, ktorý je ako každý chlapec v jeho veku – túžiaci po dobrodružstve, túžiaci stať sa výnimočným a skutočným hrdinom... Kde hľadať? Ako to nájsť? Dokážem to? Stretnutie s tajomným Pútnikom privedie Artúra na cestu, o ktorej toľko sníval.

Muži majú sprevádzať chlapcov

Zažívame vek „adolescentnej“ kultúry. Kultúry, ktorej ideálnym prototypom je bezstarostný, vitálny, hodnotovo neutrálny adolescent, ktorý nachádza vždy dostatok zdrojov a podnetov pre zábavu. Má už všetky výhody, ktoré v minulosti prináležali len dospelému človeku (tolerovaný sexuálny život, ekonomická samostatnosť, osobné práva...), no spoločnosť mu nekladie primerané zodpovednosti a povinnosti.

Ako, kedy a kde sa zrodí identita muža

Každý muž má veľké túžby a je schopný za nimi ísť. Je dôležité rozpoznať túžbu, ako by asi chcel vyzerať a kam by sa chcel posunúť. Tejto túžbe - osobnému hlasu srdca - očistenej od nánosov prostredia a okolností, ktoré na neho vplývali a ktoré má pokušenie kopírovať, treba veriť.

Piatkové letné kino: Pre oteckov o futbale a rodičovstve

Dnešné letné kino je špeciálne pre oteckov. O tom, že málokto si vie užívať rodičovstvo tak ako práve oni, tatovia.

Manželstvo a otcovstvo: dobrodružstvá v pokore

Zdá sa, že otcovstvo je v súčasnosti na zostupe. Počnúc obrazmi „otcov-idiotov“ v reklamách až po epidémiu osamelých matiek - máme tu skutočný problém, ktorý sa netýka iba našej modernej kultúry. Muži milujú dobrodružstvo a skutočným tajomstvom otcovstva je, že dobrodružstvo je v ňom prítomné každý deň.

Tento Deň otcov…

Výskum stále – znovu a znovu – preukazuje, aké je pre deti podstatné mať otca. Ak chýba otec, je oveľa pravdepodobnejšie, že dieťa spácha trestný čin, bude užívať drogy alebo piť, mať nemanželské dieťa, slabý prospech v škole, bude mu chýbať životný smer, bude trpieť na celú škálu ďalších citových ťažkostí a problémov so správaním. Avšak ako kňaz o tom nepotrebujem študovať, vidím to každý deň.

Prijmi svoj druh svätosti a buď sám sebou

Je dobré a správne mať vo svätcoch vzory, inšpiráciu na ceste ku väčšej svätosti. Musíme byť však opatrní, aby sme sa nadovšetko snažili napodobniť Krista, lebo práve na neho ukazujú životy svätých, presne ako značky pri ceste.

Tri úrady muža. Časť tretia: OTEC AKO KRÁĽ

Čo znamená hodnosť kráľa podľa Ježišovho vzoru? Nie je to okázalá nadutá nadvláda. Nie je to nútenie druhých, aby vám podriadili svoje potreby a túžby. Je to presný opak – je to umývanie nôh vašim rodinám.

Keď chlapci nachádzajú vzory, ktoré je dobré nasledovať

Len slepý nevidí, čo všetko v súčasnosti vplýva na život našich detí, formuje ich a možno väčšinou deformuje. O radostiach i starostiach pri vychovávaní chlapcov hovorí Juraj Hajkovský z OTCaSY – programe o spoločenstve otcov a synov.

Pasca kultúry mužnosti

Svätí, v celej ich bohatej rozmanitosti, ktorá vylučuje akékoľvek šablóny, nám ukazujú, že to, čo charakterizuje ich mužnosť, nie je zovňajšok, ale ich vytrvalosť v odpovedi na výzvu Ježiša Krista.

Tri úrady muža, časť druhá: OTEC AKO KŇAZ

Ako otcovia sme povolaní napodobňovať Ježiša Krista ponúkaním modlitieb a obetí za naše rodiny. Sme povolaní usilovať sa o ich posväcovanie tým, že im budeme milujúco a obetavo slúžiť – práve tak ako nás svojou obetou zachraňuje a posväcuje Ježiš.

Tri úrady muža. Časť prvá: OTEC AKO PROROK

Každý otec je poverený troma úradmi, latinsky munera. Vzorom týchto troch úradov je sám Kristus. Aj keď sa tieto úlohy tradične spájajú s vysvätenými kňazmi, rovnako platia aj pre otcov rodín, ktorí tiež majú účasť na úrade kňaza, i keď nie sviatostne.

5 kníh, ktorými zabodujete u mužov

Keďže muži ťažšie vyjadrujú svoje potreby, verbálne, či neverbálne, kúpa tých správnych kníh nám vie značne zamotať hlavu. 5 finalistov, ktorí reprezentujú tipy na vianočné dary majú niečo spoločné: pod každý z nich sa podpísal muž. A tak vytvárajú priestor, kde si to páni môžu vydiskutovať ako chlap s chlapom.

5 znakov, že tvoj priateľ bude skvelým otcom

Všetci sme sa už v tom problémovom bode ocitli. Ten chlapík sa ti naozaj páči. Naozaj. Lietajú iskry, prekypujete smiechom, konverzácia sa nikdy nevlečie a dokonca aj vaše nezhody sú produktívne. Takže aké sú vyhliadky vášho vzťahu? Ak si myslíš, že je tým pravým, pod povrchom ostáva ďalšia otázka... Je tiež tým pravým otcom?

Ján Balažia: Muži a ich (ne)chodenie do kostola

Po čom skutočne muži túžia? Je to určite: úspech, kariéra, peniaze, moc, sex - reprezentatívna žena (možno blondína - súdim podľa množstva odfarbených žien, pravdepodobne veľmi určitých tvarov), svalnaté telo, červené ferari, lukratívne bývanie a podobne...

Nemali mať deti, dnes ich majú pätnásť

Ľudia ani netušia aké krásne je mať veľa detí. Viac detí rovná sa viac radostí, lebo radosť spočíva v dávaní sa. O živote rodiny, ktorá má osemnásť detí sa rozhodla napísať Rosa Pich-Aguilera Roca knihu „Ako byť šťastná s 1,2,3... deťmi“. Tento prvý preklad do iného jazyka ako španielčina vychádza v týchto dňoch aj na Slovensku. O radostiach i strastiach rodinného života hovorí spoločne s manželom Josém Mariom Postigom.

Otcovia majú chrániť tajomstvo rodinnej lásky

Deti musia mať možnosť vidieť svedectvo svojho otca milovať až do smrti. Takýto záväzok je podstatou skutočnej mužskej užitočnosti svojej manželke a deťom. Všetci manželia a otcovia vedia, že nezrelé sklony, ktoré slúžia na uspokojenie vlastného ega (pozostatok života zaslobodna) sa pomaly očisťujú, keď sú verní každodenným záväzkom svojho otcovského poslania.

Muži a 21. storočie alebo Ako ďalej…

Z chlapca sa nestáva chlap len preto, že má na to roky a dostatok testosterónu. Ako teda? Udalosti posledného storočia prispeli k tomu, že muž stratil vedúce a nenahraditeľné postavenie v rodine. Ženy, manželky ale v skutočnosti túžia po skutočných mužoch, na ktorých by sa vedeli spoľahnúť a ktorí by im poskytli oporu v ich životoch.

Povolanie otca, zjavovať Otca

Skrze to, ako žijem svoje otcovstvo, majú moje deti skúsenosť mojej dobroty, starostlivosti, ochrany, slov povzbudenia, radosti z nich, lásky... A skrze túto skúsenosť sa v nich buduje presvedčenie/viera, že ich otecko ich miluje.

Moja dcérka a grázel

Je také ťažké dívať sa na to spätne. Bolo to prvý raz, čo som videl svoje vlastné dieťa, moje prvé dieťa, tak utrápené krutým svetom. Mával som takú predstavu, že ju môžem uchrániť od všetkého. Je jednoducho taká rozkošná. Svet si ju nezaslúži. Takže by mala byť chránená.

Byť rodičom počas tragédie

Zvláštne. Vždy si spomeniem, čo sa odohrávalo niekde v mojej mysli, keď sa stala nejaká tragédia, napríklad tá z 11. septembra. Pomyslel som si:...