Spiritualita

Láska je výzvou k činu

Posledná časť série Lekcie z kláštora

Manželia Terekovci: Štedré dávanie je násobenie radosti z požehnania, ktoré dáva...

Aj o čnostiach striedmosti, skromnosti a odovzdanosti do Božích rúk

Prečo sa Boh pri milovaní manželov nečervená

Manželia, ktorí majú čisté srdcia, sa pri sexe dotýkajú tajomstva lásky Najsvätejšej Trojice

Manželstvo ako mučeníctvo

Jediný spôsob, ako mať silné a trvalé manželstvo, je usilovať sa o svätosť – každý zvlášť a spolu ako pár a tiež ako rodina

Čo znamená Ježišovo zmŕtvychvstanie pre tvoje manželstvo

Kristovo zmŕtvychvstanie dáva nový rozmer našim vzťahom

Prečo a ako by ste si mali vytvoriť rodinnú regulu života

Šikovná pomôcka pre manželov, ktorí nechcú, aby im to dôležité pretieklo pomedzi prsty

Nažive s Kristom: Život v realite vzkriesenia

Realita vzkriesenia musí zasahovať do celého nášho života a premieňať ho.

Duchovné zbrane: Pôst

Zamyslime sa pre Veľkým piatkom nad zmyslom a užitočnosťou pôstu

Odrazy – obrazy

Ticho je priestorom, kde sa stretávame sami so sebou

Tu som, pošli mňa

Čo majú spoločné mamy a kontemplatívne sestry

Najjednoduchší, no najťažší pôst – ako to vidí svätá Terezka...

Niekedy by sme radšej dvíhali stokilovú činku ako sa usmiali na susedu

RÓBERT NEUPAUER: Telo potrebuje svoju teológiu

V ľudskom tele sa človek môže stretnúť s tajomstvom Boha

Zásady budovania kresťanského spoločenstva

Ďalšia časť zo série Lekcie z kláštora

Poslušnosť v manželstve

Žena, ktorá sa podriaďuje svojmu manželovi, má pred očami Ježiša, ktorý sa podriaďuje svojmu Otcovi, jej podriadenosť má účasť na Ježišovej podriadenosti, a preto je spásonosná.

Kto chce byť lúzer, nech zdvihne ruku!

Kto chce byť podobný Bohu v jeho slabosti a ponížení...?

6 rád, ako prežiť radostný život od sv. dona Bosca

Jednoduchý návod na to, ako mať v hĺbke srdca stále pokoj a radosť

Prorocký rozmer manželstva

V kine vždy pred samotným filmom premietajú upútavky na ďalšie filmy, ktoré budú uvedené onedlho. Takúto upútavku môžeme vidieť zakaždým, keď vstúpime do kostola, v ktorom sa práve vysluhuje sviatosť manželstva. Nie je to však upútavka na nejaký film, ale na grandiózne predstavenie kozmických rozmerov – Kristov návrat na zem.

Čím mi Mária tieto Vianoce vyrazila dych (a čo sa chcem...

Spoznajme Máriu ako tú, ktorá vedela prijať aj nepriaznivé okolnosti a byť v nich nadovšetko spokojná

Meranie úspechu

Viete, aký úspech má cenu v Božích očiach? Každopádne, prajeme vám úspešný rok 2017!

10 jednoduchých rád, ako spomaliť

Máte pocit, že ste sa ocitli v rýchlom kolotoči? Že všetko naokolo vás pohltilo viac, ako ste plánovali a chceli? Tu je 10 jednoduchých rád od sestry Theresy Aletheia Noble, ako sa stíšiť a upokojiť.

Je manželstvo najťažšia rehoľa?

Je zasvätený život dokonalejším stavom ako manželstvo? Môže byť človek žijúci v manželstve rovnako blízko Bohu ako človek, ktorý sa Mu celkom zasvätí?

5 vecí, ktorým ma Boh naučil počas piatich rokov materstva

Akým tajomným a niekedy paradoxným spôsobom si ma Boh priťahuje bližšie k sebe...

Lekcia z kláštora: Celibát

V čistote a nádeji na večný život je i dom kláštorom

25 spôsobov, ako ukázať tvojmu manželovi, že ho miluješ

Tipy pre dobré manželky, ktoré sa chcú stať ešte lepšími.

Hodina modlitby denne je kľúčovým elementom manželstva aj rodičovstva, hovoria Newtonovci

S manželmi Claire a William Newtonovcami o výchove detí k cnostiam, modlitebnom živote rodiny a prežívaní utrpenia zo straty dieťaťa

Intimita manželstva ako priestor rozvoja osobnosti

Úvahy o individualite osoby a intimite manželstva, ktoré si na prvý pohľad protirečia, podľa Jeana Lacroixa

Ak je sex soľou, humor je korením manželského vzťahu

Humor je dôležitou súčasťou manželského vyzťahu - nie lacná zábava, ale hlboká radosť...

Lekcie z kláštora: Ďakovanie

Vzdávanie vďaky znamená zmenu životného postoja.

Odkiaľ vziať odvahu povedať „áno“?

Manželstvo ako sviatosť podľa Familiaris consortio od Jána Pavla II.

Lekcie z kláštora: Duchovné vedenie

Akú úlohu môže a akú nesmie zohrávať duchovný vodca v živote človeka žijúceho v manželstve.

Žiadne náboženstvo netvrdí čosi také: Utrpenie sa mení na lásku

Na Veľkú noc Ježiš ukončil každé trápenie: premenil ho!

Biela sobota: „Boh je mŕtvy“

Dnes, a iba dnes, slová vychýreného ateistického filozofa 19. storočia Fridricha Nietzcheho hlásajú pravdu: „Boh je mŕtvy!“

Naša jediná nádej: 25 citátov o kríži

Po celom svete sa v týchto dňoch katolíci budú zhromažďovať, aby sa modlili a uctievali si kríž. Tu je 25 citátov, ktoré nám môžu pomôcť pri uvažovaní nad utrpením nášho Pána.

Ako (sa) začať cvičiť (v čnostiach)

Cvičenie tela môže byť osožné aj pre ducha, posilňujeme nielen svaly, ale aj čnosti ako vytrvalosť, miernosť, schopnosť obetovať sa.

Lekcie z kláštora: Pohostinnosť

Pohostinnosť môže mať viacero významov. Často sa nám spája so zabávaním ľudí; hostia, ktorých sme privítali, sú užasnutí naším varením, dobrým vínom a dobrými spôsobmi...

Svätý Bazil: Pôst aj manželstvu prospieva

Postíte sa? Vnímate, že vás to obohacuje? A napadlo vám, že pôst môže byť obohacujúci aj pre manželstvo? O tom, čo je pravý pôst, aký je jeho význam a účinky, by sa dalo napísať veľmi veľa. Aspoň v krátkosti ponúkame duchovné inšpirácie z nádhernej homílie o pôste od svätého Bazila Veľkého, ktorý okrem iného píše aj o tom, že pôst prospieva manželskému životu.

SEBADAROVANIE – CESTA MANŽELSTVA

V článku Jednota muža a ženy ako obraz Boha sme si hovorili, že muž a žena boli stvorení na Boží obraz. Preto dosiahnu naplnenie zmyslu svojho života iba vo vzájomnej jednote, vo vzťahu. A jedinou cestou k sebe navzájom a k Bohu je láska, a teda i láska sexuálna.

Lekcie z kláštora: Pôst a almužna

Modlitba, pôst a almužna sú tradičnými piliermi pôstneho obdobia a taktiež kláštorného života. Môžeme sa tiež pozrieť do praktík náboženských komunít v tejto oblasti, aby sme pochopili, aké sú ich ciele.

Minimálne 6 dôvodov proti manželstvu s neveriacim (nepokrsteným)

Ak si vezmete za manžela/manželku niekoho, kto s vami vieru nezdieľa a nie je pokrstený, neoddeliteľnou súčasťou vášho manželstva budú ďalšie kríže, ktoré by ste inak niesť nemuseli. Vziať si neveriaceho partnera je veľké riziko. Nemožno vylúčiť, že to niekedy môže byť Božia vôľa, ale osobne som presvedčený, že je to tak len vo výnimočných prípadoch.

Jednota muža a ženy ako obraz Boha

Láska. Aké nevysvetliteľné tajomstvo. Jediná cesta k Bohu, ktorý je láska sama. Aké miesto má v poriadku lásky vo svete láska manželská? Pokúsime sa charakterizovať manželstvo ako obraz Boha zodpovedajúc otázky: Aká je podstata, zmysel stvorenia človeka ako muža a ženy? Ako chápať manželstvo vo svetle Božieho Slova?