Warning: include(1): failed to open stream: No such file or directory in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88

Warning: include(): Failed opening '1' for inclusion (include_path='.:/opt/local/lib/php') in /data/clients/nic/zastolom.sk/www/wp-config.php on line 88
Spiritualita Archives - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolom
300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533

Spiritualita

6 rád, ako prežiť radostný život od sv. dona Bosca

Jednoduchý návod na to, ako mať v hĺbke srdca stále pokoj a radosť

Prorocký rozmer manželstva

V kine vždy pred samotným filmom premietajú upútavky na ďalšie filmy, ktoré budú uvedené onedlho. Takúto upútavku môžeme vidieť zakaždým, keď vstúpime do kostola, v ktorom sa práve vysluhuje sviatosť manželstva. Nie je to však upútavka na nejaký film, ale na grandiózne predstavenie kozmických rozmerov – Kristov návrat na zem.

Čím mi Mária tieto Vianoce vyrazila dych (a čo sa chcem...

Spoznajme Máriu ako tú, ktorá vedela prijať aj nepriaznivé okolnosti a byť v nich nadovšetko spokojná

Meranie úspechu

Viete, aký úspech má cenu v Božích očiach? Každopádne, prajeme vám úspešný rok 2017!

10 jednoduchých rád, ako spomaliť

Máte pocit, že ste sa ocitli v rýchlom kolotoči? Že všetko naokolo vás pohltilo viac, ako ste plánovali a chceli? Tu je 10 jednoduchých rád od sestry Theresy Aletheia Noble, ako sa stíšiť a upokojiť.

Je manželstvo najťažšia rehoľa?

Je zasvätený život dokonalejším stavom ako manželstvo? Môže byť človek žijúci v manželstve rovnako blízko Bohu ako človek, ktorý sa Mu celkom zasvätí?

5 vecí, ktorým ma Boh naučil počas piatich rokov materstva

Akým tajomným a niekedy paradoxným spôsobom si ma Boh priťahuje bližšie k sebe...

Lekcia z kláštora: Celibát

V čistote a nádeji na večný život je i dom kláštorom

25 spôsobov, ako ukázať tvojmu manželovi, že ho miluješ

Tipy pre dobré manželky, ktoré sa chcú stať ešte lepšími.

Hodina modlitby denne je kľúčovým elementom manželstva aj rodičovstva, hovoria Newtonovci

S manželmi Claire a William Newtonovcami o výchove detí k cnostiam, modlitebnom živote rodiny a prežívaní utrpenia zo straty dieťaťa

Intimita manželstva ako priestor rozvoja osobnosti

Úvahy o individualite osoby a intimite manželstva, ktoré si na prvý pohľad protirečia, podľa Jeana Lacroixa

Ak je sex soľou, humor je korením manželského vzťahu

Humor je dôležitou súčasťou manželského vyzťahu - nie lacná zábava, ale hlboká radosť...

Lekcie z kláštora: Ďakovanie

Vzdávanie vďaky znamená zmenu životného postoja.

Odkiaľ vziať odvahu povedať „áno“?

Manželstvo ako sviatosť podľa Familiaris consortio od Jána Pavla II.

Lekcie z kláštora: Duchovné vedenie

Akú úlohu môže a akú nesmie zohrávať duchovný vodca v živote človeka žijúceho v manželstve.

Žiadne náboženstvo netvrdí čosi také: Utrpenie sa mení na lásku

Na Veľkú noc Ježiš ukončil každé trápenie: premenil ho!

Biela sobota: „Boh je mŕtvy“

Dnes, a iba dnes, slová vychýreného ateistického filozofa 19. storočia Fridricha Nietzcheho hlásajú pravdu: „Boh je mŕtvy!“

Naša jediná nádej: 25 citátov o kríži

Po celom svete sa v týchto dňoch katolíci budú zhromažďovať, aby sa modlili a uctievali si kríž. Tu je 25 citátov, ktoré nám môžu pomôcť pri uvažovaní nad utrpením nášho Pána.

Ako (sa) začať cvičiť (v čnostiach)

Cvičenie tela môže byť osožné aj pre ducha, posilňujeme nielen svaly, ale aj čnosti ako vytrvalosť, miernosť, schopnosť obetovať sa.

Lekcie z kláštora: Pohostinnosť

Pohostinnosť môže mať viacero významov. Často sa nám spája so zabávaním ľudí; hostia, ktorých sme privítali, sú užasnutí naším varením, dobrým vínom a dobrými spôsobmi...

Svätý Bazil: Pôst aj manželstvu prospieva

Postíte sa? Vnímate, že vás to obohacuje? A napadlo vám, že pôst môže byť obohacujúci aj pre manželstvo? O tom, čo je pravý pôst, aký je jeho význam a účinky, by sa dalo napísať veľmi veľa. Aspoň v krátkosti ponúkame duchovné inšpirácie z nádhernej homílie o pôste od svätého Bazila Veľkého, ktorý okrem iného píše aj o tom, že pôst prospieva manželskému životu.

SEBADAROVANIE – CESTA MANŽELSTVA

V článku Jednota muža a ženy ako obraz Boha sme si hovorili, že muž a žena boli stvorení na Boží obraz. Preto dosiahnu naplnenie zmyslu svojho života iba vo vzájomnej jednote, vo vzťahu. A jedinou cestou k sebe navzájom a k Bohu je láska, a teda i láska sexuálna.

Lekcie z kláštora: Pôst a almužna

Modlitba, pôst a almužna sú tradičnými piliermi pôstneho obdobia a taktiež kláštorného života. Môžeme sa tiež pozrieť do praktík náboženských komunít v tejto oblasti, aby sme pochopili, aké sú ich ciele.

Minimálne 6 dôvodov proti manželstvu s neveriacim (nepokrsteným)

Ak si vezmete za manžela/manželku niekoho, kto s vami vieru nezdieľa a nie je pokrstený, neoddeliteľnou súčasťou vášho manželstva budú ďalšie kríže, ktoré by ste inak niesť nemuseli. Vziať si neveriaceho partnera je veľké riziko. Nemožno vylúčiť, že to niekedy môže byť Božia vôľa, ale osobne som presvedčený, že je to tak len vo výnimočných prípadoch.

Jednota muža a ženy ako obraz Boha

Láska. Aké nevysvetliteľné tajomstvo. Jediná cesta k Bohu, ktorý je láska sama. Aké miesto má v poriadku lásky vo svete láska manželská? Pokúsime sa charakterizovať manželstvo ako obraz Boha zodpovedajúc otázky: Aká je podstata, zmysel stvorenia človeka ako muža a ženy? Ako chápať manželstvo vo svetle Božieho Slova?

Ksawery Knotz: Sexuálne spolužitie je dôležitým spôsobom budovania manželského puta

Zabudnite na strohé zoznamy toho, čo je v posteli dovolené a čo nie. Poľský kapucín Ksawery Knotz situuje intímne spolužitie manželov do Božej prítomnosti, ktorá milovanie pretvára na modlitbu. V exkluzívnom rozhovore prezastolom.sk hovorí i o tom, prečo je potrebné, aby kňazi odhalili existenciu manželskej duchovnosti, ktorá je duchovnosťou spoločenstva.

Lekcie z kláštora: Modlitba

Pre väčšinu ľudí, ktorí nežijú v kláštore, by bolo by veľmi náročné dodržať všetky modlitby liturgie hodín každý deň. Urobiť si však svoj osobný či rodinný „modlitebný poriadok“ nemusí byť zlé. Začať a ukončiť deň s nejakou formou modlitby je skvelým priestorom na vytvorenie akejsi dennej rutiny, ak ste sa jej predtým nikdy nedržali.

Sv. Maximilián Kolbe o ťažkom hriechu

Zápasíš niekedy s ťažkým hriechom? Mám na mysli niečo naozaj vážne. Naozaj chceš z celého srdca zlomiť silu tohto hriechu vo svojom živote, ale bez ohľadu na to, ako tvrdo bojuješ a vytrvalo sa modlíš, stále do toho skrátka padáš. Neustále sa cítiš previnilo a kvôli strachu ti táto vina bráni priblížiť sa k Pánovi. Vo sv. spovedi sa cítiš ponížený, keď zas raz vyznávaš tú istú vážnu vec. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi nenávidíš prítomnosť tohto hriechu vo svojom živote, jednoducho ho nedokážeš prestať páchať.

Lekcie z kláštora: Opustiť svet

„Zasvätené osoby sú tiež znamením všeobecného povolania k svätosti, ktoré každý z nás prijíma spolu s krstom“. (Pápež František)

Katechézy o rodinnom živote: X. Vybrať si život

Boh nás stvoril z určitého dôvodu. Jeho láska je naším životným poslaním. Toto poslanie nám umožňuje, aby sme našli našu pravú identitu. Ak si osvojíme toto poslanie, nadobudneme na mnohé veci – vrátane rodiny – nový pohľad. Žiť poslanie domácej cirkvi znamená počítať s tým, že katolícke rodiny – s hodnotami odlišnými od prostredia a kultúry, ktorá ich obklopuje – budú v menšine. Naše poslanie lásky si vyžaduje odvahu a statočnosť. Ježiš nás volá a my môžeme odpovedať tým, že si vyberieme život viery, nádeje a lásky, radosti, služby a poslania.

Katechézy o rodinnom živote: IX. MATKA, UČITEĽKA, RODINA: POVAHA A ÚLOHA...

Cirkev má rôzne inštitucionálne formy, pretože musí pôsobiť vo svete. To však úplne nevyjadruje jej podstatu. Cirkev je Kristova nevesta, je to „ona“, nie „to“. Slovami svätého Jána XXIII. je Cirkev našou matkou a učiteľkou, našou utešiteľkou a sprievodkyňou, našou rodinou vo viere. Hoci jej členovia a predstavitelia hrešia, stále potrebujeme jej múdrosť, sviatosti, podporu a ohlasovanie pravdy, pretože Cirkev je Ježišovým telom vo svete – veľkou rodinou Božieho ľudu Novej zmluvy.

Katechézy o rodinnom živote: VIII. DOMOV PRE ZRANENÉ SRDCE

Mnohí ľudia, zvlášť dnes, čelia v dôsledku chudoby, hendikepu, choroby či závislosti, nezamestnanosti a osamelosti v pokročilom veku rôznym bolestným situáciám. No rozvod a vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia zasahujú život rodiny zvlášť intímne. Kresťanské rodiny a spoločenstvá rodín by mali byť zdrojom milosrdenstva, bezpečia, priateľstva a podpory pre tých, ktorí s takýmito problémami bojujú.

Katechézy o rodinnom živote: VII. SVETLO V TEMNOM SVETE

Rodina je najlepšou školou lásky, spravodlivosti, súcitu, odpustenia, vzájomnej úcty, trpezlivosti a pokory vo svete poznačenom tmou sebeckosti a konfliktu. Rodina učí človeka, čo znamená byť ľudským. Prichádzajú však mnohé pokušenia, ktoré sa nám snažia nahovárať, že muž a žena neboli stvorení pre zmluvu a spoločenstvo. Patrí medzi ne napr. chudoba, blahobyt, pornografia, antikoncepcia, filozofické či iné intelektuálne omyly a všetky tie skutočnosti, ktoré ohrozujú alebo odmietajú opravdivý rodinný život. Cirkev ich odmieta, pretože chce chrániť rodinu.

Katechézy o rodinnom živote: VI. KAŽDÁ LÁSKA PRINÁŠA OVOCIE

Nie každý je povolaný do manželstva. Ale každý život má byť plodný. Každý život má schopnosť a potrebu dávať nový život – ak nie prostredníctvom plodenia a vychovávania detí, tak potom cez iné životné formy sebadarovania, budovania a služby. Cirkev je široká rodina rozličných povolaní, pričom každé z nich je špecifické a všetky sa navzájom potrebujú. Kňazstvo, rehoľný život a zasvätení laici žijúci v celibáte a panenstve obohacujú svojím svedectvom manželský stav, a platí to aj naopak. Rozličné formy čistoty sú formami sebadarovania vlastného života v službe Bohu a ľudskému spoločenstvu.

7 právd o manželstve, ktoré vám v kostole nepovedia

Som vďačný za základy, ktoré mi dala cirkev ohľadom manželstva. Sú to dobré študijné materiály. Ale v teste sú aj veci, o ktorých som nevedel, až kým som doňho nevstúpil. Takže vám dávam niekoľko odpovedí k testu, o ktorom niektorí ani neviete, že vás čaká.

Katechézy o rodinnom živote: V. TVORIŤ BUDÚCNOSŤ

Manželstvo bolo ustanovené, aby bolo plodné a aby sa v jeho vnútri rodil nový život. Deti tvoria budúcnosť, pre ktorú sú formované v svojich rodinách. Bez detí nie je budúcnosť. Deti vychovávané a vedené s láskou sú základom pre budúcnosť naplnenú láskou. Zranené deti sú predzvesťou zranenej budúcnosti. Rodiny tvoria základ všetkých väčších spoločenstiev. Rodina je domáca cirkev, je miestom, kde rodičia pomáhajú deťom objaviť, že Boh ich miluje a má svoj plán pre život každého dieťaťa.

Katechézy o rodinnom živote: IV. Dvaja sa stanú jedným

Nie sme stvorení na to, aby sme boli sami. Ľudské bytosti potrebujú jeden druhého a navzájom sa dopĺňajú. Túto túžbu po priateľstve a spoločenstve napĺňajú tým, že vytvárajú putá spoločného záujmu a lásky. Manželstvo je takou jedinečnou a dôvernou formou priateľstva, ktorá pozýva muža a ženu, aby sa vzájomne milovali tak, ako Boh miluje nás, čo potvrdil svojou zmluvou. Manželstvo je sviatosť. Manželská láska je plodná a dáva sa bez výhrad. Táto láska je obrazom Ježišovej vernosti Cirkvi.

Katechézy o rodinnom živote: III. Význam ľudskej sexuality

Materiálny, pozemský a telesný svet je viac, než len obyčajnou hrnčiarskou hlinou v rukách človeka. Stvorenie je posvätné. Má sviatostný charakter. Odráža Božiu slávu. To zahŕňa aj naše telo. Naša sexualita má schopnosť plodiť (prokreácie), a tak mať účasť na dôstojnosti ľudskej osoby stvorenej na Boží obraz. Máme žiť v tomto vedomí.

Katechézy o rodinnom živote: II. POSLANIE LÁSKY

Boh pôsobí cez nás. Máme poslanie. Existujeme na svete s istým cieľom – aby sme prijímali Božiu lásku a preukazovali ju iným. Boh chce uzdraviť zranený svet. Žiada od nás, aby sme boli jeho svedkami a spolupracovníkmi na tomto diele.

Neprestaňte randiť so svojou manželkou: 25 spôsobov ako ukázať svojej manželke,...

Muži, manželstvo je sviatosť, presne ako spoveď alebo Eucharistia. Dobré manželstvo nám skutočne môže dať duchovný život a milosť. Nie je to úžasné? A predsa, napriek tomuto faktu mnohí z nás zaobchádzajú so svojou manželkou ľahostajne a neúctivo, ako s príťažou alebo ešte horšie, ako s nepriateľom. Aké smutné.