Spiritualita

Najjednoduchší, no najťažší pôst – ako to vidí svätá Terezka...

Niekedy by sme radšej dvíhali stokilovú činku ako sa usmiali na susedu

RÓBERT NEUPAUER: Telo potrebuje svoju teológiu

V ľudskom tele sa človek môže stretnúť s tajomstvom Boha

Zásady budovania kresťanského spoločenstva

Ďalšia časť zo série Lekcie z kláštora

Poslušnosť v manželstve

Žena, ktorá sa podriaďuje svojmu manželovi, má pred očami Ježiša, ktorý sa podriaďuje svojmu Otcovi, jej podriadenosť má účasť na Ježišovej podriadenosti, a preto je spásonosná.

Kto chce byť lúzer, nech zdvihne ruku!

Kto chce byť podobný Bohu v jeho slabosti a ponížení...?

6 rád, ako prežiť radostný život od sv. dona Bosca

Jednoduchý návod na to, ako mať v hĺbke srdca stále pokoj a radosť

Prorocký rozmer manželstva

V kine vždy pred samotným filmom premietajú upútavky na ďalšie filmy, ktoré budú uvedené onedlho. Takúto upútavku môžeme vidieť zakaždým, keď vstúpime do kostola, v ktorom sa práve vysluhuje sviatosť manželstva. Nie je to však upútavka na nejaký film, ale na grandiózne predstavenie kozmických rozmerov – Kristov návrat na zem.

Čím mi Mária tieto Vianoce vyrazila dych (a čo sa chcem...

Spoznajme Máriu ako tú, ktorá vedela prijať aj nepriaznivé okolnosti a byť v nich nadovšetko spokojná

Meranie úspechu

Viete, aký úspech má cenu v Božích očiach? Každopádne, prajeme vám úspešný rok 2017!

10 jednoduchých rád, ako spomaliť

Máte pocit, že ste sa ocitli v rýchlom kolotoči? Že všetko naokolo vás pohltilo viac, ako ste plánovali a chceli? Tu je 10 jednoduchých rád od sestry Theresy Aletheia Noble, ako sa stíšiť a upokojiť.

Je manželstvo najťažšia rehoľa?

Je zasvätený život dokonalejším stavom ako manželstvo? Môže byť človek žijúci v manželstve rovnako blízko Bohu ako človek, ktorý sa Mu celkom zasvätí?

5 vecí, ktorým ma Boh naučil počas piatich rokov materstva

Akým tajomným a niekedy paradoxným spôsobom si ma Boh priťahuje bližšie k sebe...

Lekcia z kláštora: Celibát

V čistote a nádeji na večný život je i dom kláštorom

25 spôsobov, ako ukázať tvojmu manželovi, že ho miluješ

Tipy pre dobré manželky, ktoré sa chcú stať ešte lepšími.

Hodina modlitby denne je kľúčovým elementom manželstva aj rodičovstva, hovoria Newtonovci

S manželmi Claire a William Newtonovcami o výchove detí k cnostiam, modlitebnom živote rodiny a prežívaní utrpenia zo straty dieťaťa

Intimita manželstva ako priestor rozvoja osobnosti

Úvahy o individualite osoby a intimite manželstva, ktoré si na prvý pohľad protirečia, podľa Jeana Lacroixa

Ak je sex soľou, humor je korením manželského vzťahu

Humor je dôležitou súčasťou manželského vyzťahu - nie lacná zábava, ale hlboká radosť...

Lekcie z kláštora: Ďakovanie

Vzdávanie vďaky znamená zmenu životného postoja.

Odkiaľ vziať odvahu povedať „áno“?

Manželstvo ako sviatosť podľa Familiaris consortio od Jána Pavla II.

Lekcie z kláštora: Duchovné vedenie

Akú úlohu môže a akú nesmie zohrávať duchovný vodca v živote človeka žijúceho v manželstve.

Žiadne náboženstvo netvrdí čosi také: Utrpenie sa mení na lásku

Na Veľkú noc Ježiš ukončil každé trápenie: premenil ho!

Biela sobota: „Boh je mŕtvy“

Dnes, a iba dnes, slová vychýreného ateistického filozofa 19. storočia Fridricha Nietzcheho hlásajú pravdu: „Boh je mŕtvy!“

Naša jediná nádej: 25 citátov o kríži

Po celom svete sa v týchto dňoch katolíci budú zhromažďovať, aby sa modlili a uctievali si kríž. Tu je 25 citátov, ktoré nám môžu pomôcť pri uvažovaní nad utrpením nášho Pána.

Ako (sa) začať cvičiť (v čnostiach)

Cvičenie tela môže byť osožné aj pre ducha, posilňujeme nielen svaly, ale aj čnosti ako vytrvalosť, miernosť, schopnosť obetovať sa.

Lekcie z kláštora: Pohostinnosť

Pohostinnosť môže mať viacero významov. Často sa nám spája so zabávaním ľudí; hostia, ktorých sme privítali, sú užasnutí naším varením, dobrým vínom a dobrými spôsobmi...

Svätý Bazil: Pôst aj manželstvu prospieva

Postíte sa? Vnímate, že vás to obohacuje? A napadlo vám, že pôst môže byť obohacujúci aj pre manželstvo? O tom, čo je pravý pôst, aký je jeho význam a účinky, by sa dalo napísať veľmi veľa. Aspoň v krátkosti ponúkame duchovné inšpirácie z nádhernej homílie o pôste od svätého Bazila Veľkého, ktorý okrem iného píše aj o tom, že pôst prospieva manželskému životu.

SEBADAROVANIE – CESTA MANŽELSTVA

V článku Jednota muža a ženy ako obraz Boha sme si hovorili, že muž a žena boli stvorení na Boží obraz. Preto dosiahnu naplnenie zmyslu svojho života iba vo vzájomnej jednote, vo vzťahu. A jedinou cestou k sebe navzájom a k Bohu je láska, a teda i láska sexuálna.

Lekcie z kláštora: Pôst a almužna

Modlitba, pôst a almužna sú tradičnými piliermi pôstneho obdobia a taktiež kláštorného života. Môžeme sa tiež pozrieť do praktík náboženských komunít v tejto oblasti, aby sme pochopili, aké sú ich ciele.

Minimálne 6 dôvodov proti manželstvu s neveriacim (nepokrsteným)

Ak si vezmete za manžela/manželku niekoho, kto s vami vieru nezdieľa a nie je pokrstený, neoddeliteľnou súčasťou vášho manželstva budú ďalšie kríže, ktoré by ste inak niesť nemuseli. Vziať si neveriaceho partnera je veľké riziko. Nemožno vylúčiť, že to niekedy môže byť Božia vôľa, ale osobne som presvedčený, že je to tak len vo výnimočných prípadoch.

Jednota muža a ženy ako obraz Boha

Láska. Aké nevysvetliteľné tajomstvo. Jediná cesta k Bohu, ktorý je láska sama. Aké miesto má v poriadku lásky vo svete láska manželská? Pokúsime sa charakterizovať manželstvo ako obraz Boha zodpovedajúc otázky: Aká je podstata, zmysel stvorenia človeka ako muža a ženy? Ako chápať manželstvo vo svetle Božieho Slova?

Ksawery Knotz: Sexuálne spolužitie je dôležitým spôsobom budovania manželského puta

Zabudnite na strohé zoznamy toho, čo je v posteli dovolené a čo nie. Poľský kapucín Ksawery Knotz situuje intímne spolužitie manželov do Božej prítomnosti, ktorá milovanie pretvára na modlitbu. V exkluzívnom rozhovore prezastolom.sk hovorí i o tom, prečo je potrebné, aby kňazi odhalili existenciu manželskej duchovnosti, ktorá je duchovnosťou spoločenstva.

Lekcie z kláštora: Modlitba

Pre väčšinu ľudí, ktorí nežijú v kláštore, by bolo by veľmi náročné dodržať všetky modlitby liturgie hodín každý deň. Urobiť si však svoj osobný či rodinný „modlitebný poriadok“ nemusí byť zlé. Začať a ukončiť deň s nejakou formou modlitby je skvelým priestorom na vytvorenie akejsi dennej rutiny, ak ste sa jej predtým nikdy nedržali.

Sv. Maximilián Kolbe o ťažkom hriechu

Zápasíš niekedy s ťažkým hriechom? Mám na mysli niečo naozaj vážne. Naozaj chceš z celého srdca zlomiť silu tohto hriechu vo svojom živote, ale bez ohľadu na to, ako tvrdo bojuješ a vytrvalo sa modlíš, stále do toho skrátka padáš. Neustále sa cítiš previnilo a kvôli strachu ti táto vina bráni priblížiť sa k Pánovi. Vo sv. spovedi sa cítiš ponížený, keď zas raz vyznávaš tú istú vážnu vec. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi nenávidíš prítomnosť tohto hriechu vo svojom živote, jednoducho ho nedokážeš prestať páchať.

Lekcie z kláštora: Opustiť svet

„Zasvätené osoby sú tiež znamením všeobecného povolania k svätosti, ktoré každý z nás prijíma spolu s krstom“. (Pápež František)

Katechézy o rodinnom živote: X. Vybrať si život

Boh nás stvoril z určitého dôvodu. Jeho láska je naším životným poslaním. Toto poslanie nám umožňuje, aby sme našli našu pravú identitu. Ak si osvojíme toto poslanie, nadobudneme na mnohé veci – vrátane rodiny – nový pohľad. Žiť poslanie domácej cirkvi znamená počítať s tým, že katolícke rodiny – s hodnotami odlišnými od prostredia a kultúry, ktorá ich obklopuje – budú v menšine. Naše poslanie lásky si vyžaduje odvahu a statočnosť. Ježiš nás volá a my môžeme odpovedať tým, že si vyberieme život viery, nádeje a lásky, radosti, služby a poslania.

Katechézy o rodinnom živote: IX. MATKA, UČITEĽKA, RODINA: POVAHA A ÚLOHA...

Cirkev má rôzne inštitucionálne formy, pretože musí pôsobiť vo svete. To však úplne nevyjadruje jej podstatu. Cirkev je Kristova nevesta, je to „ona“, nie „to“. Slovami svätého Jána XXIII. je Cirkev našou matkou a učiteľkou, našou utešiteľkou a sprievodkyňou, našou rodinou vo viere. Hoci jej členovia a predstavitelia hrešia, stále potrebujeme jej múdrosť, sviatosti, podporu a ohlasovanie pravdy, pretože Cirkev je Ježišovým telom vo svete – veľkou rodinou Božieho ľudu Novej zmluvy.

Katechézy o rodinnom živote: VIII. DOMOV PRE ZRANENÉ SRDCE

Mnohí ľudia, zvlášť dnes, čelia v dôsledku chudoby, hendikepu, choroby či závislosti, nezamestnanosti a osamelosti v pokročilom veku rôznym bolestným situáciám. No rozvod a vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia zasahujú život rodiny zvlášť intímne. Kresťanské rodiny a spoločenstvá rodín by mali byť zdrojom milosrdenstva, bezpečia, priateľstva a podpory pre tých, ktorí s takýmito problémami bojujú.

Katechézy o rodinnom živote: VII. SVETLO V TEMNOM SVETE

Rodina je najlepšou školou lásky, spravodlivosti, súcitu, odpustenia, vzájomnej úcty, trpezlivosti a pokory vo svete poznačenom tmou sebeckosti a konfliktu. Rodina učí človeka, čo znamená byť ľudským. Prichádzajú však mnohé pokušenia, ktoré sa nám snažia nahovárať, že muž a žena neboli stvorení pre zmluvu a spoločenstvo. Patrí medzi ne napr. chudoba, blahobyt, pornografia, antikoncepcia, filozofické či iné intelektuálne omyly a všetky tie skutočnosti, ktoré ohrozujú alebo odmietajú opravdivý rodinný život. Cirkev ich odmieta, pretože chce chrániť rodinu.

Katechézy o rodinnom živote: VI. KAŽDÁ LÁSKA PRINÁŠA OVOCIE

Nie každý je povolaný do manželstva. Ale každý život má byť plodný. Každý život má schopnosť a potrebu dávať nový život – ak nie prostredníctvom plodenia a vychovávania detí, tak potom cez iné životné formy sebadarovania, budovania a služby. Cirkev je široká rodina rozličných povolaní, pričom každé z nich je špecifické a všetky sa navzájom potrebujú. Kňazstvo, rehoľný život a zasvätení laici žijúci v celibáte a panenstve obohacujú svojím svedectvom manželský stav, a platí to aj naopak. Rozličné formy čistoty sú formami sebadarovania vlastného života v službe Bohu a ľudskému spoločenstvu.

7 právd o manželstve, ktoré vám v kostole nepovedia

Som vďačný za základy, ktoré mi dala cirkev ohľadom manželstva. Sú to dobré študijné materiály. Ale v teste sú aj veci, o ktorých som nevedel, až kým som doňho nevstúpil. Takže vám dávam niekoľko odpovedí k testu, o ktorom niektorí ani neviete, že vás čaká.