Domáca cirkev

Bulletin pre deti – 6. veľkonočná nedeľa

"Ja som si vyvolil vás." Jn 15, 9-17

Martin Ližičiar: Cirkev by mala mať jasný cieľ a otvorenú náruč

Písal o mladých a pre mladých. Organizoval koncerty a Púť zaľúbených. Založil si nielen rodinu, ale aj vlastný portál Cesta+ (www.cestaplus.sk). Martin Ližičiar.

Bulletin pre deti – 5. veľkonočná nedeľa

Bulletin na 5. veľkonočnú nedeľu...

Sviatok sv. Juraja (24. 4.)

Nepochybne všetci chápeme, že vyobrazenie sv Juraja, víťaza nad drakom, je symbolické, znázorňuje víťazstvo svätca, ktorý zostal verným Kristovi aj v najťažších skúškach nad drakom - diablom. Prípadne iná interpretácia: sv. Juraj je obrazom Krista, ktorý bráni Cirkev (princezná) a víťazi nad diablom.

Bulletin pre deti – 4. veľkonočná nedeľa

"Dobrý pastier položí svoj život za svoje ovce..." Jn 10, 11 - 18

Bulletin pre deti – 3. veľkonočná nedeľa

"Tretieho dňa vstane z mŕtvych..." Lk 24, 35 - 48

Bulletin pre deti – 2. veľkonočná nedeľa

"Pán môj a Boh môj!" Jn 20, 19 - 31

Bulletin pre deti – Veľkonočná nedeľa

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja! Jn 20, 1-9

Veľkopiatkový pôst – hlad a nervozita alebo cesta k milosrdenstvu?

Askéza dosahuje svoj cieľ, keď nás natoľko privedie do kontaktu s našou slabosťou, až ten, ktorý sa jej venuje, napokon prizná: „Už v týchto cvičeniach nevládzem pokračovať,“ a je tak nútený odovzdať sa do Pánovej lásky.

Lucia Hidvéghyová: Sláviť Pesach je pozvaním spolupracovať na svojom vykúpení

Pri rozhovore s ňou objavíte skryté poklady viery a pochopíte význam Veľkej noci. Venuje sa judaizmu a židovsko-kresťanským vzťahom, a práve preto pokladá za nesprávne a neúctivé, ak kresťania preberajú židovskú tradíciu sederovej večere...

Bulletin pre deti – Kvetná nedeľa

"Uponížil sa, preto ho Boh povýšil..."

Bulletin pre deti – 5. pôstna nedeľa

Nedeľné čítanie o vzkriesení Lazara...

Veslovanie pre Sýriu – akcia pre Vás na koniec tohto týždňa

Osudy ľudí na Blízkom východe nám nie sú ľahostajné. Na pomoc utečencom z týchto končín prichádza aj nepretržitá 24-hodinová akcia Veslovanie pre Sýriu. Odštartuje sa tento piatok, 20. marca o 14.00 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave na Kostolnej 1 a skončí v sobotu 21. marca o 14.00.

Sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (19.3)

Jozef môže byť učiteľom mnohých cností. Okrem mimoriadnej pokory vyniká vierou, ktorú možno prirovnať k Abrahámovej viere. Z ďalších Jozefových vlastností bývajú vyzdvihované spravodlivosť, mlčanlivosť, ktorá uschopňuje načúvať, poslušnosť či ochota k službe.

Páter Matej Trizuliak: Rozvedení túžia po prijatí v Cirkvi

Veriaci a rozvedení majú od minulého roku v Cirkvi novú pomocnú ruku: ujal sa ich mladý kňaz, ktorý si po hľadaní svojho miesta v rámci saletínskej rehole vybral práve pastoráciu týchto, akoby odsunutých a často zranených, ľudí v Cirkvi. Aká bola cesta pátra Mateja Trizuliaka k tomuto poslaniu?

Bulletin pre deti – 3. pôstna nedeľa

Bulletin na nedeľu pre všetky deti...

Bulletin pre deti – 2. pôstna nedeľa

"Toto je môj milovaný syn..."

Biskup Milan Chautur: Rodiny majú na seba zvolávať Božie požehnanie

Pochádza z dnes už nejestvujúcej obce Veľká Poľana. Ako desaťročný povedal mame, že sa stane kňazom. Vstúpil do rehole redemptoristov. Za biskupa bol vysvätený, keď nemal ešte ani 35 rokov. Predsedá Rade pre rodinu, ktorá pôsobí v Konferencii biskupov Slovenska. Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR.

Bulletin pre deti – 1. pôstna nedeľa

"Satan ho pokúšal, anjeli mu posluhovali..." Mk 1, 12-15

Bulletin pre deti – 6. nedeľa

Bulletin na nasledujúcu nedeľu...

Bulletin pre deti – 5. nedeľa cez rok

"Uzdravil mnohých z rozličných neduhov." Mk 1, 29-39

Pochod 2015 je celospoločenským apelom za kultúru života

Spoluzakladal Fórum života a niekoľko rokov bol jeho predsedom. Podieľal sa na organizácii košického Národného pochodu za život, teraz asistuje pri druhom ročníku pochodu v Bratislave. S manželkou vychovávajú tri deti – aj v duchu úcty k životu. Marek Michalčík.

Najlepším rodinným usporiadaním je nenarušená rodina založená na manželstve

Vyštudoval právo a pracuje ako advokát. Zasadzuje sa za právo na život aj pre nenarodené deti a za zachovanie manželstva ako zväzku muža a ženy. V súčasnosti vedie Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Patrik Daniška.

Nenechajme sa zahnať späť do totality

Prorodinným aktivistom v predreferendovom čase sa médiá boja dať priestor, aby neporušili zákonom stanovenú povinnosť objektivity a vyváženosti, no na druhej strane vystúpenia odporcov referenda akoby nikto nerátal. A tak sa dokonca aj kresťania pod paľbou najrôznejších vyhlásení proti referendu začínajú cítiť zneistení, či 7. februára právo slobodne vyjadriť svoju vôľu využijú alebo radšej nie. O tom, prečo sa nemajú nechať zmiasť, sme sa rozprávali s europoslancom a lekárom Miroslavom Mikolášikom.

Sviatok Obetovania Pána

Rodičia priniesli Ježiša, aby splnili zákon. Všetko prvorodené, ľudia i zvieratá, patrí Pánovi, a v prípade ľudí sa mala za nich priniesť obeta. Tento príkaz bol daný v kontexte smrti prvorodených v Egypte (Ex 13,11-16), pričom sám sa stal predobrazom obetovania jednorodeného Božieho Syna.

Bulletin pre deti – 4. nedeľa cez rok

"Učil ich ako ten, čo má moc." Mk 1, 21-28

Svätý Ján Bosco (31.1.) – priateľ mladých

Sv. Jána Bosca asi najlepšie charakterizovať ako priateľa mládeže, prívrženca preventívnej metódy výchovy a večného optimistu.

Ako deti naučiť prežívať svätú omšu

Vraciame sa opäť k téme: ako byť s deťmi v kostole a ako tam byť užitočne. Pre mnohých rodičov je to pole neorané a pritom veľmi chcú, aby tam deti chodili a aby tam chodili (a tiež sa tam cítili ) dobre. Preto je potrebné, aby sme im aj DOMA vysvetlili základné veci.

Bulletin pre deti – 3. nedeľa cez rok

Z nedeľnej svätej omše: "Kajajte sa a verte evanjeliu!"

Anton Chromík: Referendum postaví každého pred rozhodnutie

Referendum posilní manželskú kultúru a prinesie sebauvedomenie občanov, hovorí v rozhovore pre ZaStolom.sk Anton Chromík, otec piatich detí, právnik a jeden z hovorcov Aliancie za rodinu.

Bulletin pre deti – 2. nedeľa cez rok

Nedeľný bulletin pre deti...

Bulletin na nedeľu – Krst Krista Pána

Z nedeľného bulletínu: Ty si môj milovaný syn...

Rodičovstvo ma inšpiruje v pro-life zápase

Zdá sa, akoby o nej dlhšie nebolo počuť. Pritom je stále aktívna: vedie Centrum pre bioetickú reformu popri starostlivosti o dve malé deti, vydala sa za Američana, s ktorým sa usadili na východnom Slovensku, kde budujú rodinnú biofarmu. Slovenská verejnosť ju pozná ako ženu, ktorá použila bilbordy na to, aby nimi ukázala realitu potratu. Jana Ray-Tutková.

Vrchol Vianoc – Slávnosť Zjavenia Pána (6.1.)

Slávnosť Zjavenia Pána je vrcholom Pánovho uponíženia sa do jasieľ rovnako, ako je Veľkonočná nedeľa vrcholom Pánovho uponíženia sa na kríži.

Predsavzatia – áno či nie?

Tradične chcú ľudia predsavzatiami dosiahnuť vlastnú vyššiu spokojnosť so životom, alebo pomôcť svojmu zdraviu. Často počúvame o chudnutí, cvičení, skončení s fajčením, dosiahnutí lepšej pracovnej pozície alebo zlepšení finančnej situácie.

Bulletin pre deti – 4. adventná nedeľa

Zastavme sa na chviľu a prežime spoločne 4. adventnú nedeľu.

Najväčší vianočný dar. Slávnosť Narodenia Pána, 25.12.

V tento deň oslavujeme, že Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať bohmi. Podľa niektorých teológov by Boh prijal ľudskú prirodzenosť, aj keby ľudia nezhrešili – aby zjednotil božské s ľudským, a tak zavŕšil dielo stvorenia.

Blog: Keď pod vianočným stromčekom nie sú darčeky, ale… Dieťa Ježiš!

„Už si napísal Ježiškovi, čo chceš, aby ti priniesol pod stromček?“ pýtajú sa ľudia detí pred Vianocami. „Čo ti priniesol Ježiško?“ pýtajú sa po Vianociach. Sama som sa pristihla, že sa mi tieto otázky tlačia na jazyk. Akoby nebolo nič iné, čo by sme sa mohli detí o Vianociach spýtať. A tak sme sa s manželom pred tromi rokmi vydali na cestu hľadania

Redakčná anketa: Ako sa s rodinou pripravujete na Vianoce?

Členom redakčného a projektového tímu zastolom.sk sme položili otázku: Ako sa s rodinou pripravujete na Vianoce? Tu sú ich odpovede...

Bulletin pre deti – 3. adventná nedeľa

"Duša mi plesá v mojom Bohu."