Domov Domáca cirkev

Domáca cirkev

Bulletin pre deti – Kvetná nedeľa

"Uponížil sa, preto ho Boh povýšil..."

Bulletin pre deti – 5. pôstna nedeľa

Nedeľné čítanie o vzkriesení Lazara...

Veslovanie pre Sýriu – akcia pre Vás na koniec tohto týždňa

Osudy ľudí na Blízkom východe nám nie sú ľahostajné. Na pomoc utečencom z týchto končín prichádza aj nepretržitá 24-hodinová akcia Veslovanie pre Sýriu. Odštartuje sa tento piatok, 20. marca o 14.00 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave na Kostolnej 1 a skončí v sobotu 21. marca o 14.00.

Sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (19.3)

Jozef môže byť učiteľom mnohých cností. Okrem mimoriadnej pokory vyniká vierou, ktorú možno prirovnať k Abrahámovej viere. Z ďalších Jozefových vlastností bývajú vyzdvihované spravodlivosť, mlčanlivosť, ktorá uschopňuje načúvať, poslušnosť či ochota k službe.

Páter Matej Trizuliak: Rozvedení túžia po prijatí v Cirkvi

Veriaci a rozvedení majú od minulého roku v Cirkvi novú pomocnú ruku: ujal sa ich mladý kňaz, ktorý si po hľadaní svojho miesta v rámci saletínskej rehole vybral práve pastoráciu týchto, akoby odsunutých a často zranených, ľudí v Cirkvi. Aká bola cesta pátra Mateja Trizuliaka k tomuto poslaniu?

Bulletin pre deti – 3. pôstna nedeľa

Bulletin na nedeľu pre všetky deti...

Bulletin pre deti – 2. pôstna nedeľa

"Toto je môj milovaný syn..."

Biskup Milan Chautur: Rodiny majú na seba zvolávať Božie požehnanie

Pochádza z dnes už nejestvujúcej obce Veľká Poľana. Ako desaťročný povedal mame, že sa stane kňazom. Vstúpil do rehole redemptoristov. Za biskupa bol vysvätený, keď nemal ešte ani 35 rokov. Predsedá Rade pre rodinu, ktorá pôsobí v Konferencii biskupov Slovenska. Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR.

Bulletin pre deti – 1. pôstna nedeľa

"Satan ho pokúšal, anjeli mu posluhovali..." Mk 1, 12-15

Bulletin pre deti – 6. nedeľa

Bulletin na nasledujúcu nedeľu...

Bulletin pre deti – 5. nedeľa cez rok

"Uzdravil mnohých z rozličných neduhov." Mk 1, 29-39

Pochod 2015 je celospoločenským apelom za kultúru života

Spoluzakladal Fórum života a niekoľko rokov bol jeho predsedom. Podieľal sa na organizácii košického Národného pochodu za život, teraz asistuje pri druhom ročníku pochodu v Bratislave. S manželkou vychovávajú tri deti – aj v duchu úcty k životu. Marek Michalčík.

Najlepším rodinným usporiadaním je nenarušená rodina založená na manželstve

Vyštudoval právo a pracuje ako advokát. Zasadzuje sa za právo na život aj pre nenarodené deti a za zachovanie manželstva ako zväzku muža a ženy. V súčasnosti vedie Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Patrik Daniška.

Nenechajme sa zahnať späť do totality

Prorodinným aktivistom v predreferendovom čase sa médiá boja dať priestor, aby neporušili zákonom stanovenú povinnosť objektivity a vyváženosti, no na druhej strane vystúpenia odporcov referenda akoby nikto nerátal. A tak sa dokonca aj kresťania pod paľbou najrôznejších vyhlásení proti referendu začínajú cítiť zneistení, či 7. februára právo slobodne vyjadriť svoju vôľu využijú alebo radšej nie. O tom, prečo sa nemajú nechať zmiasť, sme sa rozprávali s europoslancom a lekárom Miroslavom Mikolášikom.

Sviatok Obetovania Pána

Rodičia priniesli Ježiša, aby splnili zákon. Všetko prvorodené, ľudia i zvieratá, patrí Pánovi, a v prípade ľudí sa mala za nich priniesť obeta. Tento príkaz bol daný v kontexte smrti prvorodených v Egypte (Ex 13,11-16), pričom sám sa stal predobrazom obetovania jednorodeného Božieho Syna.

Bulletin pre deti – 4. nedeľa cez rok

"Učil ich ako ten, čo má moc." Mk 1, 21-28

Svätý Ján Bosco (31.1.) – priateľ mladých

Sv. Jána Bosca asi najlepšie charakterizovať ako priateľa mládeže, prívrženca preventívnej metódy výchovy a večného optimistu.

Ako deti naučiť prežívať svätú omšu

Vraciame sa opäť k téme: ako byť s deťmi v kostole a ako tam byť užitočne. Pre mnohých rodičov je to pole neorané a pritom veľmi chcú, aby tam deti chodili a aby tam chodili (a tiež sa tam cítili ) dobre. Preto je potrebné, aby sme im aj DOMA vysvetlili základné veci.

Bulletin pre deti – 3. nedeľa cez rok

Z nedeľnej svätej omše: "Kajajte sa a verte evanjeliu!"

Anton Chromík: Referendum postaví každého pred rozhodnutie

Referendum posilní manželskú kultúru a prinesie sebauvedomenie občanov, hovorí v rozhovore pre ZaStolom.sk Anton Chromík, otec piatich detí, právnik a jeden z hovorcov Aliancie za rodinu.

Bulletin pre deti – 2. nedeľa cez rok

Nedeľný bulletin pre deti...

Bulletin na nedeľu – Krst Krista Pána

Z nedeľného bulletínu: Ty si môj milovaný syn...

Rodičovstvo ma inšpiruje v pro-life zápase

Zdá sa, akoby o nej dlhšie nebolo počuť. Pritom je stále aktívna: vedie Centrum pre bioetickú reformu popri starostlivosti o dve malé deti, vydala sa za Američana, s ktorým sa usadili na východnom Slovensku, kde budujú rodinnú biofarmu. Slovenská verejnosť ju pozná ako ženu, ktorá použila bilbordy na to, aby nimi ukázala realitu potratu. Jana Ray-Tutková.

Vrchol Vianoc – Slávnosť Zjavenia Pána (6.1.)

Slávnosť Zjavenia Pána je vrcholom Pánovho uponíženia sa do jasieľ rovnako, ako je Veľkonočná nedeľa vrcholom Pánovho uponíženia sa na kríži.

Predsavzatia – áno či nie?

Tradične chcú ľudia predsavzatiami dosiahnuť vlastnú vyššiu spokojnosť so životom, alebo pomôcť svojmu zdraviu. Často počúvame o chudnutí, cvičení, skončení s fajčením, dosiahnutí lepšej pracovnej pozície alebo zlepšení finančnej situácie.

Bulletin pre deti – 4. adventná nedeľa

Zastavme sa na chviľu a prežime spoločne 4. adventnú nedeľu.

Najväčší vianočný dar. Slávnosť Narodenia Pána, 25.12.

V tento deň oslavujeme, že Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať bohmi. Podľa niektorých teológov by Boh prijal ľudskú prirodzenosť, aj keby ľudia nezhrešili – aby zjednotil božské s ľudským, a tak zavŕšil dielo stvorenia.

Blog: Keď pod vianočným stromčekom nie sú darčeky, ale… Dieťa Ježiš!

„Už si napísal Ježiškovi, čo chceš, aby ti priniesol pod stromček?“ pýtajú sa ľudia detí pred Vianocami. „Čo ti priniesol Ježiško?“ pýtajú sa po Vianociach. Sama som sa pristihla, že sa mi tieto otázky tlačia na jazyk. Akoby nebolo nič iné, čo by sme sa mohli detí o Vianociach spýtať. A tak sme sa s manželom pred tromi rokmi vydali na cestu hľadania

Redakčná anketa: Ako sa s rodinou pripravujete na Vianoce?

Členom redakčného a projektového tímu zastolom.sk sme položili otázku: Ako sa s rodinou pripravujete na Vianoce? Tu sú ich odpovede...

Bulletin pre deti – 3. adventná nedeľa

"Duša mi plesá v mojom Bohu."

Bulletin pre deti – 2. adventná nedeľa

"Vyrovnajte chodníky Pánovi." Mk 1, 1-8

Svätý Mikuláš nie je automat na darčeky. Alternatívny tip na slávenie...

Keďže mikulášske balíčky dostávajú deti všade možne, vnímajú osobnosť sv. Mikuláša skreslene, ako „automat“ na balíčky a sladkosti – ale pre nás, ako rodičov, je dôležité uložiť do „databázy“ malej duše iný obraz a odkaz. Posolstvo sv. Mikuláša predsa znie: v tichu, s láskou, s vedomím, kde čo treba, priniesť to, čo chýba iným.

Nemať doma televízor nie je nič čudné

Nadmerné sledovanie televízie oberá deti o čas, ktorý by mohli stráviť zmysluplnejšie, zhoršuje sa pozornosť detí, budujú sa zlé návyky. Sú aj rodiny, pre ktoré nie je nič nevšedné nemať v obývačke vystavenú televíziu „k adorácii“ a práveže si nevedia predstaviť televízor doma mať. Medzi nich sa radí aj Pavel Izrael, ktorý pôsobí na katedre žurnalistiky v Ružomberku, zaoberá sa mediálnou výchovou a založil portál Rodina a médiá.

Bulletin pre deti – 1. adventná nedeľa

"Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu..."

Štyri tipy na slávenie Adventu v rodine alebo ako dobre prežiť...

Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné, ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek vašich deťúreniec primalý.

Bulletin pre deti – 34. nedeľa, Nedeľa Krista Kráľa

Pripravme sa spolu s deťmi na 34. nedeľu, Nedeľu Krista Kráľa.

Bulletin pre deti – 33. nedeľa

Nedeľný bulletin pre deti a ich rodičov...

Saleziáni zmenili môj život

Ján Miško začínal ako šéfredaktor chlapčenského formačného magazínu Svetlo, potom viedol mládežnícky časopis AHA! Dnes riadi Vydavateľstvo Don Bosco, ktoré okrem mnohých publikácií vydáva populárnu sériu Viera do vrecka. Keď sme ho mali „za stolom“, podelil sa nielen so svojimi skúsenosťami a zážitkami so saleziánmi, ale vyjadril sa – otvorene a kriticky – aj o tom, aké úskalia prináša vydavateľský chlebíček.

Bulletin pre deti – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

"Hovoril o chráme svojho tela." Jn, 13-22

Dušičkové rozhovory

Prvé novembrové dni sú časom, keď sa v rodinách viac zameriavame na tých, ktorí tu boli a už nie sú. Spomíname. Smútime. Zamýšľame sa nad vlastným koncom a zmyslom celej našej pozemskej existencie. Prichádzajú nevinné ale náročné otázky detí...