Domáca cirkev

Manželia Ištvánovci: Na dieťatko sme čakali 21 rokov

Brali sa mladí, plní nádejí a očakávaní. Na chvíľu, keď si budú môcť priviesť domov vlastné dieťatko, čakali rok, dva, päť, desať, dvadsať. Po dvadsaťjeden rokoch sa ich túžba naplnila a mamička, ako štyridsať ročná, priviedla na svet svoje prvé dieťa - krásne a zdravé dievčatko. Veronika už oslávila prvé narodeniny. O nádeji, trpezlivosti, dôvere a radosti sa rozprávame s jej rodičmi Aničkou (41) a Igorom (44) Ištvánovcami z Lopúchova v okrese Bardejov.

Bulletin na nedeľu – 30. nedeľa cez rok

"Rabboni, aby som videl!"

Bulletin na nedeľu – 29. nedeľa cez rok

"Prišiel, aby položil svoj život..."

Bulletin na nedeľu – 28. nedeľa cez rok

"Predaj všetko, čo máš a nasleduj ma..."

„Zelené“ obdobie…

„... A ešte ťa prosíme, Bože, aby sme mali pekné dni v tomto zelenom období... Mamíí, aké je toto obdobie?!?“ „Obdobie cez rok alebo Cezročné obdobie.“ „Tak v tomto zelenom období cez rok. Amen!“

Bulletin na nedeľu – 27. nedeľa cez rok

"Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje..."

DOMÁCI OLTÁR III. Modlitba na každú príležitosť

„Posväcovať čas“, ktorý prežívame, však môžeme aj inými modlitbami, ktoré síce nie sú spoločné pre celú Cirkev svojím obsahom, no ich zmysel a dôvod je rovnaký ako v prípade liturgie hodín. Pravidelnou rannou a večernou modlitbou, poludňajším zamyslením pri Anjel Pána či modlitbou pred a po jedle zároveň seba aj naše deti vedieme k priebežnej reflexii prežívaných udalostí, k vďačnosti za každodenné dobrodenia a k vedomiu neustálej Božej prítomnosti.

Bulletin na nedeľu – 26. nedeľa cez rok

"Videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov." Jn 3, 1-21

Bulletin na nedeľu – 25. nedeľa cez rok

"Kto chce byť prvý, nech je služobník..."

Dotýkať sa s deťmi liturgie

Pri príprave jednej televíznej relácie pre mladých som spolu s katechétkou a jej nevidiacimi žiakmi navštívila kostol. Katechétka otvorila veľkú bránu - deti s údivom ohmatávali obrovský kľúč. Potom otvorila aj sakristiu a deti sa postupne, s jej komentárom, všetkého dotýkali...

Bulletin na nedeľu – 24. nedeľa cez rok

"Syn človeka musí mnoho trpieť..."

Bulletin na nedeľu – 23. nedeľa cez rok

"Hluchým dáva reč a nemým reč..." Mk 7, 31 - 37

Bulletin na nedeľu – 22. nedeľa cez rok

Bulletin na nedeľu pre deti...

Redakčná anketa: Ste nezdravo úzkostliví v nejakej oblasti v starostlivosti o...

Výchova detí so sebou prináša mnohé výzvy na prekonanie seba samého a okrem formovania našich ratolestí rastieme aj my sami. Uvedomujete si, v ktorej oblasti starostlivosti o deti ešte potrebujete dozrieť a zbaviť sa prehnanej úzkostlivosti? Spýtali sme sa v rodinách našich spolupracovníkov.

Bulletin na nedeľu – 20. nedeľa cez rok

"Ja ho vzkriesim v posledný deň..."

Redakčná anketa: Na ktoré chvíle Vášho spoločného života spomínate najradšej?

Čo Vám najviac utkvelo v pamäti? Prvé rande, svadobný obrad alebo narodenie prvého dieťatka? Na ktoré chvíle Vášho spoločného života spomínate najradšej? Opýtali sme sa v rodinách našich spolupracovníkov.

Bulletin na nedeľu – 19. nedeľa cez rok

"Ja som živý chlieb z neba..."

Redakčná anketa: Ku ktorým cnostiam sa snažíte viesť Vaše deti?

Ako katolícki rodičia by sme chceli, aby z našich detí vyrástli cnostní ľudia milujúci Boha. Na čo konkrétne dávate pri výchove dôraz? Ktoré cnosti u Vašich detí podporujete a rozvíjate? Spýtali sme sa členov redakcie a spolupracovníkov stránky www.zastolom.sk.

Beáta Chrenová: Deti nepotrebujú exotické dovolenky, ale náš čas

Toľké aktivity sa v jednom živote hádam ani nedajú stihnúť... A predsa, keď si človek správne usporiada hodnoty, môže venovať veľa času Bohu v službe druhým, modlitbe a pôste. Žiť svoj život ako povolanie a prijímať z Božích rúk aj dobré aj zlé. Pani Beáta Chrenová žije v harmonickom manželstve s manželom Petrom v Kremnici už 31 rokov, pomáhajú aj druhým budovať dobré, šťastné manželstvá a nachádzať cestu k hlbšiemu vzťahu s Bohom.

Bulletin pre deti – 18. nedeľa cez rok

Bulletin na nedeľu: "Nielen z chleba žije človek..."

Redakčná anketa: Ako si v rámci širšej rodiny dávate darčeky?

Asi to všetci poznáme. Oslavujú sa Vianoce či narodeniny a deti dostanú celú záplavu hračiek, oblečenia či iných, viac alebo menej užitočných vecí. Prejde týždeň a hračky končia v kúte, medzi hŕbou ďalších, o ktorých deti často ani nevedia, že ich majú... Existuje nejaké riešenie?

Bulletin pre deti – 17. nedeľa cez rok

"Rozdával sediacim koľko chceli..." Jn 6, 1 - 15

Redakčná anketa: Ako najradšej /najčastejšie trávite spoločný rodinný čas?

V Knihe o rodičovstve od Nickyho a Sily Leeovcov sa píše, že rodina by si mala pravidelne vyhradiť čas, ktorý prežijú jej členovia spoločne pri nejakej aktivite. Spoločné zážitky im tak pomôžu vybudovať silnejšie a dôvernejšie vzťahy.

Bulletin pre deti – 16. nedeľa cez rok

"Boli ako ovce bez pastiera..." Mk 6, 30 - 34

Redakčná anketa: Ako sa vo Vašej domácnosti používa televízor?

S touto otázkou sme sa vybrali za tvorcami a spolupracovníkmi stránky zastolom.sk. Tu sú ich odpovede.

Bulletin pre deti – 15. nedeľa cez rok

Spolu s deťmi prežime nedeľnú svätú omšu...

Redakčná anketa: Riešenie konfliktov

Ku vzťahom patria aj konflikty. Naučiť sa zvládať ich tak, aby nás posúvali dopredu, je výzvou na dlhé roky. Ako riešite konflikty vo Vašej rodine, či už partnerské alebo tie s deťmi? Spýtali sme sa v rodinách našich spolupracovníkov.

Kto pomôže, ak nie my?

Michaela Pobudová pracuje pre Pápežské misijné diela, oficiálnu organizáciu Katolíckej cirkvi na podporu a rozvoj misií v Bratislave. Po vyštudovaní vojnových štúdií a medzinárodnej bezpečnosti na King´s College London pracovala v akademických a mimovládnych organizáciách v Británii, Holandsku, Jordánsku a na Slovensku. V súčasnosti sa tiež venuje projektu www.ktopomoze.sk, ktorý je zameraný na prijatie sýrskych a irackých utečeneckých rodín na Slovensku.

Bulletin pre deti – svätých Cyrila a Metoda

"Choďte a učte všetky národy."

Bulletin pre deti – 13. nedeľa cez rok

"Dievča, hovorím ti, vstaň!"

DOMÁCI OLTÁR II.: Liturgický rok v rodine

Sviatky sú dôležitou súčasťou nášho každoročného kolobehu. Pripomínajú nám významné skutočnosti a nášmu životu dodávajú dynamiku a rytmus. Ich vonkajšie prežívanie je dôležitým prostriedkom, vďaka ktorému sa môžeme znova a znova ponárať do ich významu.

Bulletin pre deti – 12. nedeľa cez rok

"Vietor i more ho poslúchajú..." http://zastolom.sk/wp-content/uploads/2015/06/BULLETIN_12-CR_B.pdf  

Bulletin pre deti – 11. nedeľa cez rok

"Božie slovo je ako semeno..."

Bulletin pre deti – Najsvätejšej Trojice

"Choďte a učte všetky národy..."

Viera Kubovčíková: Samota môže byť krížom aj požehnaním

Byť slobodným katolíkom znamená žiť toto „povolanie“ podľa Božieho „manuálu“, teda inak ako diktuje svet. Neviazanosť, egoistické a hedonistické smerovania života by mali byť slobodnému veriacemu katolíkovi cudzie.

Sv. Rita z Cassie

Sv. Rita z Cassie, patrónka „nemožných“ prípadov, sa vzýva pri beznádejných situáciách. Už počas života sa v nej Boh oslávil zázrakmi. Niesla na tele znak Kristovho utrpenia – bola stigmatizovaná tŕňom z Kristovej koruny.

Bulletin pre deti – Nedeľa zoslania Ducha Svätého

"...a všetkých naplnil Duch Svätý."

Rastislav Dluhý: Kresťania majú hovoriť inteligentne a kultivovane

Jeho rehoľa nemá byť kdesi v bočnej kaplnke, ale rovno „vo svätyni”, pretože jej služba ohlasovania je srdcom a prioritnou úlohou Cirkvi, hovorí redemptorista Rastislav Dluhý, šéfredaktor Slova medzi nami.

Bulletin pre deti – 7. veľkonočná nedeľa

"Aby boli jedno ako my..."

DOMÁCI OLTÁR I. Ako žiť vieru v priestore nášho domova?

Ako teda môžeme v praxi prežívať vieru uprostred svojho domova? Ako môžeme sakralizovať, posväcovať naše každodenné úkony a priestor, v ktorom sa odohrávajú?