Domáca cirkev Archives - Stránka 3 z 6 - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolom
Domov Domáca cirkev

Domáca cirkev

Bulletin na nedeľu – Svätá rodina

"Našli Ježiša medzi učiteľmi..."

Bulletin na nedeľu – 4. adventná nedeľa

"Čím som si zaslúžila..."

EVA GREY: Čím menej fungujú rodiny, tým viac potrebujeme sociálnych pracovníkov

Je matkou štyroch detí i vysokoškolskou pedagogičkou, venuje sa zdravotníctvu a sociálnej práci, vyskúšala aj politiku, získala ocenenie Slovenka roka. Ako vedúca Ústavu sociálnej práce musela odpovedať aj na ťažké otázky o „fabrike na vysokoškolské diplomy“. Momentálne zastáva aj funkciu prorektorky pre zahraničné vzťahy na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Profesorka Eva Grey.

Bulletin na nedeľu – 3. adventná nedeľa

"Čo máme robiť my?"

P. Konštanc Adam OP: Čo prináša reforma procesov manželskej nulity?

Po skončení Synody o rodine zaznievali v médiách rozličné hlasy. Medzi nimi napríklad, že Cirkev urobila liberálny krok v ústrety legalizácii rozvodov. Aká je skutočnosť? Aké zmeny nastanú v procesoch nulity manželstva? Rozprávame sa s rektorom Pápežskej Univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, členom synodálnej komisie Konštancom Miroslavom Adamom OP.

Bulletín na nedeľu – 2. adventná nedeľa

"Pripravte cestu Pánovi..."

Keď dieťa vidí, na čo nie je pripravené

Každý, kto sa denne stretáva s deťmi, vychováva ich, učí v škôlke či škole, vie, aké sú deti. Aké sú krehké, zvedavé, čisté, ako potrebujú byť ľúbené a chránené. Áno, ochraňované pred zlom, neprimeranými informáciami, klamstvami či nečistotou. V dnešnom rozhovore vám predstavím mladú kresťanku, ktorá bola v ranom detstve konfrontovaná so sexom. Dnes je vydatá, zatiaľ nemá deti. Hovorí, že žije spokojný život so svojím manželom v zahraničí. Ale čo sa vlastne stalo a aký to malo dopad na jej život?

Bulletin na nedeľu – 1. adventná nedeľa

"Blíži sa vaše vykúpenie..." Lk 21, 25 - 36

Bulletin na nedeľu – Nedeľa Krista Kráľa

Čaká nás nedeľa Krista Kráľa. Pripravme sa na advent...

Slovenská dobrovoľníčka v Babske: Utečenci nás potrebujú

Dozvedela sa, že na srbsko-chorvátskych hraniciach potrebujú dobrovoľníkov na pomoc utečencom. Neváhala ani chvíľu, urobila doma zbierku topánok a šatstva. Do auta plného vriec s vecami naložila ešte dvoch dobrovoľníkov z Čiech, ktorých nikdy predtým nevidela, a vyrazili na šesť a pol hodinovú cestu, aby strávili osem dní tam, kde cítili, že ich potrebujú. Z cesty sa vrátila len pred pár týždňami. O utečencoch a dobrovoľníckej práci sa rozprávame s pani Mirjam Valkovičovou z Kotrčinej Lúčky pri Žiline.

Bulletin na nedeľu – 33. nedeľa cez rok

"Zhromaždí svojich vyvolených..."

Aby Cezročné obdobie nebolo nudné

Na začiatku Cezročného obdobia sme k svieci na zelenom obruse dali listy a malé zelené jabĺčko, ktoré deti našli za domom. Pripomínalo nám to význam zelenej - nádej, rast, dokonalé rastliny a plody – i to, že aj naša viera je plná nádeje, má rásť, prinášať ovocie...

Ksawery Knotz: Sexuálne spolužitie je dôležitým spôsobom budovania manželského puta

Zabudnite na strohé zoznamy toho, čo je v posteli dovolené a čo nie. Poľský kapucín Ksawery Knotz situuje intímne spolužitie manželov do Božej prítomnosti, ktorá milovanie pretvára na modlitbu. V exkluzívnom rozhovore prezastolom.sk hovorí i o tom, prečo je potrebné, aby kňazi odhalili existenciu manželskej duchovnosti, ktorá je duchovnosťou spoločenstva.

Bulletin na nedeľu – 32. nedeľa cez rok

"Vhodila viac ako ostatní..."

Technický otec zastolom.sk Ondrej Chocholáček: Obdivujem každého, kto vychováva deti

Začalo sa to položartom. Keď ma Ondrej informoval o tom, ako sa darí môjmu rozhovoru na portáli zastolom.sk, podpichol som ho, že aj s ním by mal niekto urobiť rozhovor. Keďže sa na ľudí, ktorí stoja v zákulisí projektov a na rozdiel od autorov sú úplne utajení, pozerám s bázňou, nemysliac na to, že píšem pre iný portál, oslovil som a požiadal o súhlas šéfku zastolom.sk Aďu Mikolášikovú. Súhlasila, a tak sa začal rodiť rozhovor s človekom, ktorý technicky stvoril a udržuje pri živote zastolom.sk. Ondrej Chocholáček.

Bulletin na nedeľu – Všetkých svätých

"Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvodia Boha."

Manželia Ištvánovci: Na dieťatko sme čakali 21 rokov

Brali sa mladí, plní nádejí a očakávaní. Na chvíľu, keď si budú môcť priviesť domov vlastné dieťatko, čakali rok, dva, päť, desať, dvadsať. Po dvadsaťjeden rokoch sa ich túžba naplnila a mamička, ako štyridsať ročná, priviedla na svet svoje prvé dieťa - krásne a zdravé dievčatko. Veronika už oslávila prvé narodeniny. O nádeji, trpezlivosti, dôvere a radosti sa rozprávame s jej rodičmi Aničkou (41) a Igorom (44) Ištvánovcami z Lopúchova v okrese Bardejov.

Bulletin na nedeľu – 30. nedeľa cez rok

"Rabboni, aby som videl!"

Bulletin na nedeľu – 29. nedeľa cez rok

"Prišiel, aby položil svoj život..."

Bulletin na nedeľu – 28. nedeľa cez rok

"Predaj všetko, čo máš a nasleduj ma..."

„Zelené“ obdobie…

„... A ešte ťa prosíme, Bože, aby sme mali pekné dni v tomto zelenom období... Mamíí, aké je toto obdobie?!?“ „Obdobie cez rok alebo Cezročné obdobie.“ „Tak v tomto zelenom období cez rok. Amen!“

Bulletin na nedeľu – 27. nedeľa cez rok

"Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje..."

DOMÁCI OLTÁR III. Modlitba na každú príležitosť

„Posväcovať čas“, ktorý prežívame, však môžeme aj inými modlitbami, ktoré síce nie sú spoločné pre celú Cirkev svojím obsahom, no ich zmysel a dôvod je rovnaký ako v prípade liturgie hodín. Pravidelnou rannou a večernou modlitbou, poludňajším zamyslením pri Anjel Pána či modlitbou pred a po jedle zároveň seba aj naše deti vedieme k priebežnej reflexii prežívaných udalostí, k vďačnosti za každodenné dobrodenia a k vedomiu neustálej Božej prítomnosti.

Bulletin na nedeľu – 26. nedeľa cez rok

"Videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov." Jn 3, 1-21

Bulletin na nedeľu – 25. nedeľa cez rok

"Kto chce byť prvý, nech je služobník..."

Dotýkať sa s deťmi liturgie

Pri príprave jednej televíznej relácie pre mladých som spolu s katechétkou a jej nevidiacimi žiakmi navštívila kostol. Katechétka otvorila veľkú bránu - deti s údivom ohmatávali obrovský kľúč. Potom otvorila aj sakristiu a deti sa postupne, s jej komentárom, všetkého dotýkali...

Bulletin na nedeľu – 24. nedeľa cez rok

"Syn človeka musí mnoho trpieť..."

Bulletin na nedeľu – 23. nedeľa cez rok

"Hluchým dáva reč a nemým reč..." Mk 7, 31 - 37

Bulletin na nedeľu – 22. nedeľa cez rok

Bulletin na nedeľu pre deti...

Redakčná anketa: Ste nezdravo úzkostliví v nejakej oblasti v starostlivosti o...

Výchova detí so sebou prináša mnohé výzvy na prekonanie seba samého a okrem formovania našich ratolestí rastieme aj my sami. Uvedomujete si, v ktorej oblasti starostlivosti o deti ešte potrebujete dozrieť a zbaviť sa prehnanej úzkostlivosti? Spýtali sme sa v rodinách našich spolupracovníkov.

Bulletin na nedeľu – 20. nedeľa cez rok

"Ja ho vzkriesim v posledný deň..."

Redakčná anketa: Na ktoré chvíle Vášho spoločného života spomínate najradšej?

Čo Vám najviac utkvelo v pamäti? Prvé rande, svadobný obrad alebo narodenie prvého dieťatka? Na ktoré chvíle Vášho spoločného života spomínate najradšej? Opýtali sme sa v rodinách našich spolupracovníkov.

Bulletin na nedeľu – 19. nedeľa cez rok

"Ja som živý chlieb z neba..."

Redakčná anketa: Ku ktorým cnostiam sa snažíte viesť Vaše deti?

Ako katolícki rodičia by sme chceli, aby z našich detí vyrástli cnostní ľudia milujúci Boha. Na čo konkrétne dávate pri výchove dôraz? Ktoré cnosti u Vašich detí podporujete a rozvíjate? Spýtali sme sa členov redakcie a spolupracovníkov stránky www.zastolom.sk.

Beáta Chrenová: Deti nepotrebujú exotické dovolenky, ale náš čas

Toľké aktivity sa v jednom živote hádam ani nedajú stihnúť... A predsa, keď si človek správne usporiada hodnoty, môže venovať veľa času Bohu v službe druhým, modlitbe a pôste. Žiť svoj život ako povolanie a prijímať z Božích rúk aj dobré aj zlé. Pani Beáta Chrenová žije v harmonickom manželstve s manželom Petrom v Kremnici už 31 rokov, pomáhajú aj druhým budovať dobré, šťastné manželstvá a nachádzať cestu k hlbšiemu vzťahu s Bohom.

Bulletin pre deti – 18. nedeľa cez rok

Bulletin na nedeľu: "Nielen z chleba žije človek..."

Redakčná anketa: Ako si v rámci širšej rodiny dávate darčeky?

Asi to všetci poznáme. Oslavujú sa Vianoce či narodeniny a deti dostanú celú záplavu hračiek, oblečenia či iných, viac alebo menej užitočných vecí. Prejde týždeň a hračky končia v kúte, medzi hŕbou ďalších, o ktorých deti často ani nevedia, že ich majú... Existuje nejaké riešenie?

Bulletin pre deti – 17. nedeľa cez rok

"Rozdával sediacim koľko chceli..." Jn 6, 1 - 15

Redakčná anketa: Ako najradšej /najčastejšie trávite spoločný rodinný čas?

V Knihe o rodičovstve od Nickyho a Sily Leeovcov sa píše, že rodina by si mala pravidelne vyhradiť čas, ktorý prežijú jej členovia spoločne pri nejakej aktivite. Spoločné zážitky im tak pomôžu vybudovať silnejšie a dôvernejšie vzťahy.

Bulletin pre deti – 16. nedeľa cez rok

"Boli ako ovce bez pastiera..." Mk 6, 30 - 34