Domov Domáca cirkev Nedeľný bulletin

Nedeľný bulletin

Bulletin na nedeľu – 29. nedeľa cez rok

"Dajte, čo je Božie, Bohu..."

Bulletin na nedeľu – 28. nedeľa cez rok

"Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete..."

Bulletin na nedeľu – 27. nedeľa cez rok

"Vinicu prenajme iným vinohradníkom..."

Bulletin na nedeľu – 26. nedeľa cez rok

"Prišiel Ján a hriešnici mu uverili..."

Bulletin na nedeľu – 25. nedeľa cez rok

Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.

Bulletin na nedeľu – 23. nedeľa cez rok

"Ak ťa počúvne, získal si svojho brata..."

Bulletin na nedeľu – 22. nedeľa cez rok

"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba..."

Bulletin na nedeľu – 21. nedeľa cez rok

"Ty si Peter. Tebe dám kľúče..."

Bulletin na nedeľu – 20. nedeľa cez rok

"Žena, veľká je tvoja viera..."

Bulletin na nedeľu – 19. nedeľa cez rok

"Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode..."

Bulletin na nedeľu – 18. nedeľa cez rok

"Dobrorečil a dával chleby..."

Bulletin na nedeľu – 17. nedeľa cez rok

"Predá všetko, čo má a pole kúpi..."

Bulletin na nedeľu – 16. nedeľa cez rok

"Nechajte oboje rásť až do žatvy..."

Bulletin na nedeľu – 15. nedeľa cez rok

"Priniesli stonásobonú úrodu..."

Bulletin na nedeľu – 14. nedeľa cez rok

"Lebo som tichý a pokorný srdcom..."

Bulletin na nedeľu – 12. nedeľa cez rok

"Nebojte sa tých, čo zaíjajú telo..."

Bulletin na nedeľu – Najsvätejšej Trojice

Sviatok Najsvätejšej Trojice

Bulletin na nedeľu – Zoslanie Ducha Svätého

"Všetkých naplnil Duch Svätý..."

Bulletin na nedeľu – 7. veľkonočná nedeľa

"Otče, osláv svojho Syna!"

Bulletin na nedeľu – 6. veľkonočná nedeľa

"Poprosím Otca a dá vám Tešiteľa."

Bulletin na nedeľu – 5. Veľkonočná nedeľa

"Ja som cesta, pravda a život..."

Bulletin na nedeľu – 4. Veľkonočná nedeľa

"Ja som brána k ovciam..."

Bulletin na nedeľu – 3. Veľkonočná nedeľa

"Spoznali ho pri lámaní chleba..."

Bulletin na nedeľu – 2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Bulletin na nedeľu – Kvetná nedeľa

"Uponížil sa, preto ho Boh povýšil..."

Bulletin na nedeľu – 5. pôstna nedeľa

"Ja som vzkriesenie a život..."

Bulletin na nedeľu – 4. pôstna nedeľa

"Uzdravenie slepého od narodenia..."

Bulletin na nedeľu – 3. pôstna nedeľa

"Prameň vody prúdiacej do večného života..."

Bulletin na nedeľu – 2. pôstna nedeľa

"Tvár mu žiarila ako slnko..."

Bulletin na nedeľu – 1. pôstna nedeľa

"Ježiš sa 40 dní posti a bol pokúšaný..."

Bulletin na nedeľu – 8. nedeľa cez rok

"Nebuďte ustarostení o zajtrajšok..."

Bulletin na nedeľu – 7. nedeľa cez rok

"Milujte svojich nepriateľov..."

Bulletin na nedeľu – 6. nedeľa cez rok

"Nepominie sa ani jediné písmeno..."

Bulletin na nedeľu – 5. nedeľa cez rok

"Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta..."

Bulletin na nedeľu – 3. nedeľa cez rok

"Ježiš hlása evanjelium..."

Bulletin na nedeľu – 2. nedeľa cez rok

"Hľa, Boží Baránok..."

Bulletin na nedeľu – 4. adventná nedeľa

"Ježiš sa narodí z Márie..."

Bulletin na nedeľu – 3. adventná nedeľa

"Pánov príchod sa približuje..."

Bulletin na nedeľu – 2. adventná nedeľa

"Ján Krstiteľ hlása pokánie..."

Bulletin na nedeľu – 1. adventná nedeľa

"Druhý príchod Ježiša..."