Domov Domáca cirkev Nedeľný bulletin

Nedeľný bulletin

Katechézka pre najmenších – 5. nedeľa cez rok

Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduh

Bulletin na nedeľu – 4. nedeľa cez rok

Učil ich ako ten, čo má moc

Katechézka pre najmenších – 4. nedeľa cez rok

"Učil ich ako ten, čo má moc.." Mk 1, 21-28

Bulletin na nedeľu – 3. nedeľa cez rok

"Kajajte sa a verte evanjeliu..."

Bulletin na nedeľu – 2. nedeľa cez rok

"Našli sme Mesiáša, Krista."

Bulletin na nedeľu – Krst Krista Pána

„Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Bulletin na nedeľu – 4. adventná nedeľa

Počneš a porodíš syna

Bulletin na nedeľu – 3. adventná nedeľa

Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte

Bulletin na nedeľu – 2. adventná nedeľa

Vyrovnajte chodníky Pánovi

Bulletin na nedeľu – 1. adventná nedeľa

Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu

Bulletin na nedeľu – 33. nedeľa cez rok

"Bdejte a buďte pripravení..."

Bulletin na nedeľu – 30. nedeľa cez rok

"Milovať budeš Pána, svojho Boha..."

Bulletin na nedeľu – 29. nedeľa cez rok

"Dajte, čo je Božie, Bohu..."

Bulletin na nedeľu – 28. nedeľa cez rok

"Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete..."

Bulletin na nedeľu – 27. nedeľa cez rok

"Vinicu prenajme iným vinohradníkom..."

Bulletin na nedeľu – 26. nedeľa cez rok

"Prišiel Ján a hriešnici mu uverili..."

Bulletin na nedeľu – 25. nedeľa cez rok

Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.

Bulletin na nedeľu – 23. nedeľa cez rok

"Ak ťa počúvne, získal si svojho brata..."

Bulletin na nedeľu – 22. nedeľa cez rok

"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba..."

Bulletin na nedeľu – 21. nedeľa cez rok

"Ty si Peter. Tebe dám kľúče..."

Bulletin na nedeľu – 20. nedeľa cez rok

"Žena, veľká je tvoja viera..."

Bulletin na nedeľu – 19. nedeľa cez rok

"Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode..."

Bulletin na nedeľu – 18. nedeľa cez rok

"Dobrorečil a dával chleby..."

Bulletin na nedeľu – 17. nedeľa cez rok

"Predá všetko, čo má a pole kúpi..."

Bulletin na nedeľu – 16. nedeľa cez rok

"Nechajte oboje rásť až do žatvy..."

Bulletin na nedeľu – 15. nedeľa cez rok

"Priniesli stonásobonú úrodu..."

Bulletin na nedeľu – 14. nedeľa cez rok

"Lebo som tichý a pokorný srdcom..."

Bulletin na nedeľu – 12. nedeľa cez rok

"Nebojte sa tých, čo zaíjajú telo..."

Bulletin na nedeľu – Najsvätejšej Trojice

Sviatok Najsvätejšej Trojice

Bulletin na nedeľu – Zoslanie Ducha Svätého

"Všetkých naplnil Duch Svätý..."

Bulletin na nedeľu – 7. veľkonočná nedeľa

"Otče, osláv svojho Syna!"

Bulletin na nedeľu – 6. veľkonočná nedeľa

"Poprosím Otca a dá vám Tešiteľa."

Bulletin na nedeľu – 5. Veľkonočná nedeľa

"Ja som cesta, pravda a život..."

Bulletin na nedeľu – 4. Veľkonočná nedeľa

"Ja som brána k ovciam..."

Bulletin na nedeľu – 3. Veľkonočná nedeľa

"Spoznali ho pri lámaní chleba..."

Bulletin na nedeľu – 2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Bulletin na nedeľu – Kvetná nedeľa

"Uponížil sa, preto ho Boh povýšil..."

Bulletin na nedeľu – 5. pôstna nedeľa

"Ja som vzkriesenie a život..."

Bulletin na nedeľu – 4. pôstna nedeľa

"Uzdravenie slepého od narodenia..."